نیمودیپین

موارد مصرف

نیمودیپین برای بهبود برون ده نرولوژیک از طریق کاهش شیوع و شدت نقایص ایسکمیک در بیماران مبتلا به خونریزی زیر عنکبوتی های ناشی از آنوریسم داخل جمجمه ای پاره شده مادرزادی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه گوارش به سرعت جذب می شود. به دلیل اثر عبور کبدی بسیار زیاد، فراهمی زیستی آن حدود 13 درصد است. حدود 95 درصداز دارو به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد. نیمه عمردارو 8 - 9 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی حدود یک ساعت می باشد. دارو از راه کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

کاهش فشار خون، تغییر در ضربان قلب، برافروختگی، سر درد، اختلالات گوارشی، تهوع، تعریق و احساس گرما و ترومبوسیتوپنی از عوارض جانبی این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

این دارو در کاهش شدید فشار خون نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. این دارو درموارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: شوک کاردیوژنیک و حساسیت به داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی.
 2. اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب در طول مصرف این دارو ضروری است.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان داروهای کاهنده پتاسیم خون با این دارو، اثرات کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
 • هنگام مصرف پروکائین آمید یا کینیدین همراه با این دارو، باید احتیاط نمود، زیرا هر دو گروه از داروها دارای اثرات اینوتروپیک منفی هستند.
 • فراهمی زیستی این دارو در صورت مصرف همزمان با ریفامپین ممکن است کاهش یابد.
نکات قابل توصیه
 1. مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
 2. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
 3. این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. از این رو مصرف آن ممکن است به مدت طولانی ضروری باشد.
 4. کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد نماید. بنابراین، در مورد میزان تمرینات بدنی باید با پزشک مشورت شود.
 5. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
 6. نبض بیمار باید کنترل شود و در صورتی که کمتر از50  بار در دقیقه باشد، مراجعه به پزشک ضروری است.
 7. دوره درمان با این دارو باید کامل شود و از مصرف مقادیر بیش از مقدار توصیه شده خودداری گردد.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار 60 میلی گرم هر 4 ساعت، طی 96 ساعت پس از خونریزی زیر عنکبوتی های مصرف می شود و مصرف دارو به مدت 21 روز ادامه می یابد. در بیماران مبتلا به عیب کار کبد، مقدار مصرف دارو به 30 میلی گرم هر 4 ساعت کاهش می یابد.

 

تزریقی

بزرگسالان:

از راه انفوزیون وریدی از طریق کاته ترمرکزی، ابتدا ) 1 mg/hrتا500 mcg/hr  در صورتی که وزن بیمار کمتر از 70 کیلوگرم باشد یا فشار خون ثابت نباشد) و سپس در صورت عدم افت شدید فشار خون، پس از 2 ساعت تا 2 mg/hr  افزایش می یابد. مصرف دارو به مدت 5 روز ادامه می یابد. در صورت انجام اعمال جراحی، مصرف دارو 5 روز پس از جراحی نیز ادامه می یابد. حداکثر مدت مصرف دارو 21 روز است.

فرم های دارویی

Tablet: 30 mg

Injection: 0.2 mg/ml