نیستاتین

موارد مصرف

نیستاتین در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا مصرف می شود. نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر و در عفونت های واژینال هم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

نیستاتین با اتصال به استرول های موجود در غشاء سلولی قارچ و تغییرات در نفوذپذیری غشاء باعث می شود که محتویات ضروری داخل سلولی قارچ از آن خارج شوند.

فارماکوکینتیک

نیستاتین از مجرای گوارش و یا پوست سالم و غشاهای مخاطی جذب نمی شود. تقریباً تمام دارو  بعد از مصرف خوراکی به صورت تغییر نیافته از طریق مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

تهوع، استفراغ، اسهال، تحریک پوستی که قبل از درمان وجود نداشته از عوارض جانبی دارو است. در صورت مصرف موضعی دارو از پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود و در صورت مصرف آن در نوزادان از پیچیدن سفت پای بچه و یا استفاده از شلوارک پلاستیکی نیز باید اجتناب شود.

مقدار مصرف

 

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار 400,000 - 600,000 واحد از سوسپانسیون خوراکی 4 بار در روز یا500,000 - 100,000  واحد از قرص 3 یا 4 بار در روز مصرف می شود.

کودکان:

در نوزادان نارس و کم وزن مقدار 100,000 واحد 4 بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف قرص در کودکان بالای 5 سال 500,000 واحد 4 بار در روز است.

 

موضعی

بزرگسالان و کودکان:

2 یا 3 بار در روز بر روی پوست مالیده می شود.

 

واژینال

مقدار 100,000 واحد یک یا دو بار در روز به مدت 2 هفته مصرف می شود.

فرم های دارویی

Vaginal Tablet: 100,000 U

Tablet: 500,000 U

Powder For Suspension: 100,000 U/ml

Ointment: 100,000 U/g