اوکترئوتاید

موارد مصرف

اکترئوتاید در درمان تومورهای کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاکون، ترشح کننده پپتیدهای وازواکتیو روده ای (VIP) و اسهال های شدید ناشی از آنها و آگرومگالی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اکترئوتاید مشتق صناعی سوماتواستاتین است و آزاد شدن هورمون رشد و هورمون های لوزالمعده را مهار می کند.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه تزریق زیر جلدی بطور کامل جذب می شود. نیمه عمر آن حدود 1.5 ساعت است.

عوارض جانبی

درد و تحریک در ناحیه تزریق، نامنظم شدن ضربانات قلب و اختلال در میزان قند خون از عوارض شایع دارو هستند.

هشدارها
  1. مصرف اکترئوتاید در مبتلایان به دیابت ممکن است باعث کاهش نیاز به انسولین و یا سایر داروهای کاهنده قند خون شود.
  2. این دارو حرکات کیسه صفرا و ترشح صفرا را مهار می کند.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان اکترئوتاید با انسولین و سایر داروهای کاهنده قند خون ممکن است موجب کاهش نیاز به این داروها شود. اکترئوتاید به دلیل کاهش جذب سیکلوسپورین غلظت پلاسمائی آن را کاهش می دهد.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت مصرف طولانی مدت این دارو، عملکرد تیروئید باید بررسی شود.
  2. قبل از مصرف و در فواصل 6 - 12 ماه طی مصرف اکترئوتاید، وضعیت کیسه صفرا باید ارزیابی گردد.
  3. قطع ناگهانی مصرف دارو ممکن است باعث انقباض کیسه صفرا، کولیک صفراوی و التهاب لوزالمعده گردد.
  4. برای جلوگیری از بروز تحریک، محل تزریق باید بطور متناوب تغییر نماید.
  5. مصرف دارو در فواصل بین دو وعده غذا و یا هنگام خواب عوارض آن را کاهش می دهد.
مقدار مصرف

در تومورهای کارسینوئید ترشح کننده گلوکاکون و ترشح کننده VIP و برای کنترل اسهال های ناشی از این تومورها بصورت زیر جلدی ابتدا 50 میکروگرم 1 - 2 بار در روز مصرف می شود که بر اساس پاسخ بیمار بتدریج میزان مصرف تا 200 میکروگرم 3 بار در روز افزایش می یابد در صورت عدم پاسخ به درمان تومور کارسینوئید طی 1 هفته مصرف دارو باید قطع شود. در درمان کوتاه مدت آگرومگالی قبل از جراحی هیپوفیز یا برای درمان طولانی مدت بیمارانی که به سایر روش های درمانی پاسخ نداده اند و یا تا زمان اثر بخشی درمان با اشعه ایکس، مقدار 100 - 200 میکروگرم 3 بار در روز تزریق زیر جلدی می شود. در صورتی که طی 3 ماه با مصرف این مقادیر دارو بهبودی حاصل نشد، مصرف دارو باید قطع گردد. در تومورهای کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاکون و ترشح کننده VIP و برای کنترل اسهال های ناشی از این تومورها در بزرگسالان با استفاده از شکل داروئی طولانی الاثر، ابتدا مقدار 20 میلی گرم هر 4 هفته یکبار به مدت 2 ماه تجویزمی شود. مقدار مصرف بعدی بر مبنای پاسخ بیمار تنظیم می شود. برای درمان آگرومگالی ابتدا مقدار 20 میلی گرم هر 4 هفته یکبار به مدت 3 ماه تجویز شده و مقدار مصرف برمبنای پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 50, 100, 200 mcg/ml (as Acetate)

Powder for Injection: 20 mg (as Acetate)