پانکراتین

موارد مصرف

پانکراتین به عنوان مکمل آنزیم های لوزالمعده برای هضم چربی ها و کربوهیدرات ها در التهاب مزمن لوزالمعده (فیبروز سیستیک انسداد مجاری وزالمعده و سرطان لوزالمعده) یا مجرای کلدوک و بعد از برداشت لوزالمعده که منجر به ترشح ناقص آنزیم های مربوطه می گردد، استفاده می شود. همچنین این دارو در درمان استئاتوره ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده و یا روده نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر

به علت وجود پروتئاز، آمیلاز و لیپاز در این دارو، هضم چربی ها و پروتئین ها و نشاسته در مجرای گوارش با سهولت بیشتری انجام می شود.

عوارض جانبی

بیشتر عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو می باشد که می تواند منجر به تحریک دهان و مری و ناحیه قبل از دفع در روده شود.

هشدارها

بیمارانی که نسبت به پروتئین های حیوانی عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.

تداخل های دارویی

جذب فرآورده های خوراکی حاوی آهن، در صورت مصرف همزمان این دارو کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه
  1. بهتر است این دارو با غذا میل شود.
  2. از جویدن قرص ها باید خودداری شود.
  3. اثرات این دارو با اسید معده کاهش می یابد، بنابراین باید بعد از غذا مصرف شود.
  4. در صورت بروز اسهال، درد شکم و ناراحتی های دیگر گوارشی، باید با پزشک مشورت گردد.
  5. گرما یا غذای داغ موجب غیرفعال شدن دارو می گردد.
  6. در بیماران مبتلا به اختلالات مری یا در بیمارانی که قرص را در حالت خوابیده مصرف می کنند، برای کاهش احتمال باقیماندن قرص در مری، پس از مصرف قرص مقداری غذای جامد باید مصرف شود.
مقدار مصرف

روزی یک قرص همراه با غذا یا قبل از غذا مصرف می شود. در صورت نیاز، می توان مقدار مصرف را به دو قرص یا بیشتر افزایش داد.

فرم های دارویی

Delayed Release Tablet

Capsule: Pancreatin Forte