پانتوپرازول

موارد مصرف

این دارو برای درمان بیماری برگشت محتویات معده به مری، زخم پپتیک، پیشگیری از زخم های ناشی از مصرف NSAIDs و سندرم زولینجر الیسون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو با مهار پمپ پروتونی، از تولید اسید می کاهد و لذا سطح pH معده و گاسترین سرم را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

اوج غلظت پلاسمایی 2 - 2.5 ساعت پس از مصرف ایجاد می شود. فراهمی زیستی دارو حدود 77% است. پیوند دارو به پروتئین های پلاسما 98% است. این دارو بطور گسترده در کبد متابولیزه می شود. متابولیت ها عمدتا از طریق ادرار دفع می شوند. نیمه عمر حذف دارو 1 ساعت است که در نارسایی کبدی طولانی تر می شود. در بیماران مبتلا به سیروز، نیمه عمر حدود 3 - 6 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

از عوارض شایع این دارو می توان سردرد، اسهال ، بثورات جلدی، کهیر و سرگیجه را نام برد.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراکی مانند وارفارین باعث افزایش اثر وارفارین می گردد. مصرف همزمان این دارو با دیازپام و داروهای ضد صرع، مانند فنی توئین، باعث افزایش اثر این داروها می گردد.

مقدار مصرف

توجه: هر 11.28 میلی گرم از پانتوپرازول سدیم، تقریبا معادل 11 میلی گرم پانتوپرازول است.

در درمان برگشت محتویات معده به مری، مقدار مصرف 20 - 40 میلی گرم یکبار در روز برای 4 هفته است که در صورت نیاز دوره درمان به 8 هفته افزایش می یابد. به عنوان مقدار نگهدارنده، درمان با 20 - 40 mg/day  ادامه می یابد.

در درمان زخم پپتیک، 40 میلی گرم یکبار در روز مصرف می شود. درمان معمولا برای زخم دوازدهه 2 - 4 هفته و برای زخم معده خوش خیم 4 - 8 هفته ادامه می یابد.

برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، درمان با این دارو همراه با دو داروی ضد باکتری در یک رژیم دارویی سه گانه یک هفته ای انجام می شود. رژیم موثر شامل 40 میلی گرم پانتوپرازول دو بار در روز همراه با 500 میلی گرم کلاریترومایسین دو بار در روز و یکی از دو داروی آموکسی سیلین (یک گرم دو بار در روز) یا مترونیدازول (400 میلی گرم دو بار در روز) می باشد.

این دارو در زخم ناشی از مصرف NSAIDs با مقدار 20 mg/day مصرف می شود.

در سندرم زولینجر الیسون، مقدار اولیه 80 mg/day  است که سپس مقدار مصرف بر اساس نیاز بیمار تنظیم می شود. مقادیر بیش از 80 میلی گرم، باید در دو مقدار منقسم مصرف شوند.

فرم های دارویی

Delayed Release Tablet: 20 mg, 40 mg (as Sodium Sesquihydrate)