پارا آمینو بنزوئیک اسید

موارد مصرف

پابا به عنوان محافظت کننده پوست در مقابل نور خورشید مصرف می شود.

مکانیسم اثر

محافظت کننده های شیمیائی در مقابل نور خورشید یا جذب اشعه UV در محدوده خاصی از طول موج (UVB) مانع از نفوذ آن بداخل اپیدرم می شوند.

عوارض جانبی

با مصرف این دارو ممکن است درماتیت آلرژیک تماسی و بثورات جلدی بروز کند.

هشدارها

بیماران حساس به شیرین کننده های مصنوعی از قبیل ساخارین، بی حس کننده های استری همچون بنزوکائین، رنگ های آزو از نوع پاراآمینو (مانندآنیلین)، آنتی بیوتیک های سولفونامیدی، داروهای سولفونامیدی پائین آورنده قند خون یا مدرهای تیازیدی ممکن است به ترکیبات محافظت کننده در مقابل نور حاوی PABA یا مشتقات آن، نیز حساس باشند.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز تحریک یا بثورات جلدی از مصرف دارو باید خودداری شود.
  2. از تماس دارو با چشم ها باید خودداری شود.
  3. این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ لباس ها شود.
  4. مصرف این فرآورده همراه با بنزوفنون ممکن است اثر محافظتی اضافی در برابر واکنش های حساسیت به نور ناشی از داروها یا همراه با نور UVA فراهم نماید.
مقدار مصرف

مقدار کافی از دارو روی مناطقی از پوست که در معرض آفتاب قرار دارد، مالیده می شود. مصرف دارو باید هر ساعت یک بار بعد از شنا کردن یا تعریق بیش از حد تکرار شود.

فرم های دارویی

Lotion: 5%