پارا آمینو بنزوئیک اسید - پادیمات

موارد مصرف

این فرآورده برای پیشگیری از آفتاب سوختگی بکار می رود.

مکانیسم اثر

این فرآورده با جذب اشعه ماوراء بنفش باعث کاهش نفوذ اشعه مذکور از طریق اپیدرم می شود.

عوارض جانبی

خشکی، سوزش و سخت شدن پوست و درماتیت تماسی آلرژیک و فتوآلرژیک، فولیکولیت، تحریک پوستی و جوش پوستی از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید برای کودکان با سن کمتر از 6 ماه مصرف شود.

هشدارها
  1. بیمارانی که به ساخارین، بیحس کننده های استری (بنزوکائین، پروکائین و تتراکائین)، رنگ های آزو از نوع پاراآمینو (مانند آنیلین)، آنتی بیوتیک های سولفونامیدی، داروهای ضد دیابتی سولفونیل اوره و مدرهای تیازیدی حساسیت دارند، ممکن است به این فرآورده هم حساسیت نشان دهند.
  2. مصرف این دارو ممکن است باعث وخیم تر شدن بیماری های فتودرماتوز، درماتیت، لوپوس اریتماتوز، فیتو فتودرماتوز، گزرودرمای پیگمانتازوم، هرپس لبیالیس و لیکن روبوپلانوس شود. لذا قبل از مصرف باید آزمون جلدی انجام شود.
  3. این دارو در صورت سابقه حساسیت به فرآورده های محافظ آفتاب، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  4. این دارو برای مصرف خارجی است و از تماس فرآورده با چشم ها باید جلوگیری شود.
  5. در صورت تحریک جلدی مصرف دارو باید قطع شود.
نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده باعث بی رنگ شدن یا زرد شدن منسوجات با رنگ روشن می شود.
  2. علاوه بر استعمال فرآورده از تماس با نور خورشید از ساعت 10 صبح تا 2 بعد ازظهر باید پرهیز شود.
  1. SPF این دارو 15 بوده و قادر به جذب اشعه UVB به میزان بیشتر از 92% می باشد.
  1. این فرآورده حاوی الکل می باشد، از مجاورت یا مصرف فرآورده در کنار آتش باید جلوگیری شود.
  2. قبل از مصرف، باید فرآورده را به شدت تکان داد.
مقدار مصرف

1 - 2 ساعت قبل از تماس با نور خوشید، فرآورده باید به طور یکنواحت و به میزان کافی به همه سطوح پوست که در معرض نور خورشید قرار می گیرند، مالیده شود. در صورت نیاز هر 1 - 2 ساعت می توان دارو را مجدداً مصرف کرد.

فرم های دارویی

Lotion: (PABA 5% w/w + padimate 3.2%)