پنی سیلین 6.3.3

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی سه مشتق پنی سیلین می باشد:

  • پنی سیلین G پتاسیم با شروع اثر نسبتاً سریع،
  • پنی سیلین G پروکائین با شروع اثر متوسط (حدود 4 ساعت)
  • و پنی سیلین G بنزاتین با شروع اثر کند (حدود 24 ساعت).
عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود سابقه آلرژی به پنی سیلین ها، نباید مصرف شود.

هشدارها

 این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان پنی سیلین G پتاسیم با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است موجب افزایش غلظت خونی پتاسیم شود. مصرف همزمان پنی سیلینها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگراینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
  2. این دارو بصورت تزریق عمیق عضلانی مصرف می شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در عفونت های شدید و حاد، محتوای یک ویال از راه عضلانی تزریق می شود. در عفونت های مزمن دارای عواقب، هر 4 یا 5 روز یکبار، محتوای یک ویال از راه عضلانی تزریق می شود.

کودکان:

مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن  بیشتر از 5 سال معادل 300,000 – 1,200,000 واحد می باشد.

فرم های دارویی

Powder For Injection: Benzathine Penicillin G 600,000 IU + Potassium Penicillin G 300,000 IU + Procaine Penicillin G 300,000 IU