پنی سیلین جی

موارد مصرف

این دارو در درمان التهاب عفونتی لوزه ها، التهاب گوش میانی، باد سرخ، آندوکاردیت استرپتوکوکی، مننژیت مننگوکوکی، پنومونی و در پیشگیری از عفونت پس از قطع اندام های حرکتی مصرف می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژی به پنی سیلین ها، نباید مصرف شود.

هشدارها

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان پنی سیلین G پتاسیم با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است موجب افزایش غلظت خونی پتاسیم شود.

مصرف همزمان مدرهای نگهدارنده پتاسیم و مکمل های پتاسیمی با پنی سیلین G پتاسیم تزریقی سبب افزایش تجمع پتاسیم سرم می شود.

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. قبل از مصرف این دارو و سایر پنی سیلین ها باید سابقه آلرژی و حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و اریترومایسین مشخص شود.
  2. دوره درمان با این دارو، به ویژه در درمان عفونت های استرپتوکوکی باید کامل شود.
  3. مخلوط کردن پنی سیلین ها با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
  4. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

این دارو به صورت تزریق عضلانی، تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون وریدی مصرف می شود. مقدار مصرف آن 1 - 5 میلیون واحد در روز هر 4 - 6 ساعت می باشد.

کودکان:

در مننژیت باکتریایی در نوزادان با وزن تا  2کیلوگرم  25000 – 50000 u/kg  هر 12 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس  50000 u/kg هر 8 ساعت و در نوزادان با وزن 2 کیلوگرم و بیشتر  50000 u/kg هر 8 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس 50000 u/kg هر 6 ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

در سیفلیس مادرزادی،  50000 u/kg هر 12 ساعت برای هفته اول زندگی و سپس  50000 u/kg هر 8 ساعت برای 10 - 14 روز بعدی از راه عضلانی یا وریدی تزریق می شود.

در درمان سایر عفونت ها در نوزادان  30000 u/kg هر 12 ساعت و در شیرخواران و کودکان 8333 – 16667 u/kg  هر 4 ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 1,000,000 units (as Potassium)

Powder For Injection: 5,000,000 units (as Potassium or Sodium)