پنی سیلین وی

موارد مصرف

این دارو در درمان التهاب عفونی  لوزه ها، التهاب گوش میانی، باد سرخ و برای پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

60 - 73 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 1 - 0.5 ساعت غلظت سرمی آن به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 1 - 0.5 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 4 ساعت افزایش می یابد. پیوند این دارو به پروتئین %80 می باشد. 20 - 40 درصد دارو از طریق ادرار به صورت تغییر نیافته دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده اند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها، نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت وجود سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک وعیب کار کلیه. این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، ممکن است جذب این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود.

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
  2. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو  250 - 500میلی گرم هر 6 ساعت یکبار و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا می باشد. در عفونت های شدید این مقدار تا 1 گرم هر 6 ساعت افزایش می یابد.

کودکان:

در کودکان تا سن یک سالگی 62.5 میلی گرم، در کودکان با سن 1 - 5 سال 125 میلی گرم و در کودکان با سن 6 - 12 سال 250 میلی گرم هر 6 ساعت یکبار مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 500 mg (800,000 IU)

For Oral Solution: 125 mg/ 5 ml, (200,000 IU)

For Oral Suspension: 200,000 IU/5 ml (as Benzathine), 400,000 IU/5 ml (as Benzathine)

For Oral Suspension: 250 mg/5ml (as Potassium)