پنتاگاسترین

موارد مصرف

پنتاگاسترین به عنوان داروی کمکی برای تشخیص عملکرد ترشحی اسید معده در بیماران مشکوک به فقدان اسید معده، کم خونی پرنیسیوز، گاستریت آتروفیک و یا کارسینوم معده، بعد از اعمال جراحی واگوتومی یا برداشت قسمتی از معده، مصرف می شود. این دارو همچنین در تشخیص زخم دوازدهه و تشخیص تومور زولینگر- الیسون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پنتاگاسترین، یک پلی پپتید صناعی است که به دلیل مشابهت با گاسترین طبیعی، سلول های مسئول ترشح اسید معده را وادار به ترشح اسید می نماید.

فارماکوکینتیک

پس از تزریق به سرعت جذب می گردد. اثر آن پس از 10 دقیقه قابل مشاهده است. حداکثر پاسخ 20 - 30 دقیقه بعد از تجویز ظاهر می شود، طول اثر آن حداکثر 60 - 80 دقیقه است. نیمه عمر دارو 10 دقیقه و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

ایجاد گاز در معده، تهوع و استفراغ، درد معده و احساس دفع فوری، مدفوع از عوارض جانبی شایع دارو می باشند. همچنین در بعضی افراد واکنش حساسیتی پوستی ایجاد می کند.

موارد منع مصرف

در افراد با زخم های عمیق و یا سوراخ شدگی حاد، انسدادی و یا خونریزی دهنده دستگاه گوارش، حساسیت یا آیدیوسنکرازی نسبت به پنتاگاسترین نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در افراد مبتلا به بیماری فعا ل مجاری صفراوی، کبدی، یا لوزالمعده با احتیاط مصرف شود.
  2. مقادیر بیش از میزان توصیه شده باعث مهار تولید اسید معده می گردد.
  3. بی ضرری مصرف دارو در بارداری و برای کودکان اثبات نشده است.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان ضد اسیدها، داروهای آنتی کولینرژیک، سایمتیدین، رانیتیدین و امپرازول به دلیل تاثیر در میزان ترشح و آزاد سازی اسید معده در آزمایش تشخیصی تداخل می کنند.

نکات قابل توصیه
  1. شب قبل از انجام آزمایش، از خوردن غذا و چهارساعت پیش از انجام آن از نوشیدن مایعات خودداری شود.
  2. از مصرف داروهای آنتی اسید پیش از آزمایش خودداری شود.
  3. 24 ساعت قبل از آزمایش از مصرف داروهای آنتی کولینرژیک، سایمتیدین، رانیتیدین و هر دارویی که بر میزان اسید معده تاثیر می گذارد، خودداری شود.
  4. در صورت بیماری های صفراوی، اختلالات کلیوی و التهاب حاد پانکراس، تحریک ترشح آنزیم های پانکراس و بیکربنات و افزایش ترشح صفرا ممکن است نامطلوب باشد.
  5. این فرآورده باید در 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. از انجماد فرآورده جلوگیری شود.
مقدار مصرف

مقدار 6mcg/kg بصورت زیرجلدی یا داخل عضلانی و یا 0.6mcg/kg/hr به صورت انفوزیون وریدی (رقیق شده در سرم نمکی0.9 % ) تجویز می گردد. بعد از تزریق دارو چهار بار به فاصله 15 دقیقه یا شش بار به فاصله 10 دقیقه محتویات معده آسپیره شده و مقدار اسید ترشح شده اندازه گیری می شود.

فرم های دارویی

Injection: 0.5 mg/2ml