پرمترین

موارد مصرف

از کرم این دارو برای درمان جرب یا گال (sarcoptes scabie) و از فرآورده مایع آن برای درمان عفونت شپش سر (pediculus humanus) و کشتن تخم آن استفاده می شود.

مکانیسم اثر

با اثر بر غشاء سلول های عصبی انگل و اختلال در هدایت کانال های سدیمی باعث پولاریزاسیون مجدد تاخیری و فلج حشره خواهد شد. دارو دارای اثر شپش کشی و تخم کشی علیه شپش انسانی می باشد.

فارماکوکینتیک

در صورت مصرف کرم، کمتر از 2% از دارو جذب خواهد شد. مقدار جذب شده به سرعت به متابولیت های غیرفعال تبدیل و از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

خارش، سوزش، قرمزی، ادم و بیحسی از عوارض جانبی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت بروز حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فرآورده، نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. از تماس فرآورده با چشم ها باید جلوگیری شود و در صورت تماس، بلافاصله چشم ها به طور کامل باید شستشو داده شوند.
  2. از مصرف این فرآورده روی پوست برهنه و آسیب دیده یا دارای عفونت ثانوی باید اجتناب گردد.
  3. درمان شپش سر کودکان زیر سن 6 ماه با فرآورده مایع نیازمند نظارت پزشکی می باشد.
  4. درمان جرب پوستی کودکان 2 ماهه تا 2 ساله با کرم پوستی نیازمند نظارت پزشکی است.
نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده فقط برای مصرف خارجی است.
  2. درمان با پرمترین موجب تشدید علائم عفونت انگلی (خارش، قرمزی و ادم) می شود.
  3. قبل از مصرف لوسیون، فراورده باید تکان داده شود.
مقدار مصرف

درمان جرب یا گال:

از پوست سر تا کف پا به طور کامل باید با فرآورده ماساژ داده شود و پس از 8 - 12 ساعت شسته شود. در کودکان، فرآورده روی تمام بدن شامل صورت، گردن، پوست سر و گوش ها مالیده می شود.

چنانچه دست ها طی مدت 8 ساعت از استعمال فرآورده با صابون شسته شوند، لازم است مجدداً درمان با کرم انجام شود. درمان با فرآورده پس از 7 روز باید تکرار شود.

فرم های دارویی

Shampoo: 1%

Cream: 1%