فنوکسی بنزامین

موارد مصرف

فنوکسی بنزامین در کنترل حملات افزایش فشار خون و تعریق در درمان فئوکروموسیتوما مصرف می شود. این دارو برای درمان علائم ادراری هیپرتروفی خوش خیم پروستات نیز بکار می رود.

مکانیسم اثر

فنوکسی بنزآمین، یک داروی مسدود کننده غیراختصاصی گیرنده آلفا آدرنرژیک بسیار قوی با مدت اثر طولانی است که سبب ایجاد یک انسداد غیرقابل برگشت و غیررقابتی می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به طور ناقص و نامنظم از مجرای گوارش جذب می شود. اثر دارو به تدریج در طول چند ساعت شروع شده و به مدت 3 - 4 روز باقی می ماند. در کبد متابولیزه می شود و در ادرار و صفرا دفع می شود. نیمه عمر دارو تقریباً 24 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

کاهش فشارخون وضعیتی همراه با سرگیجه و تاکی کاردی جبرانی مشخص، احتقال بینی، تنگ شدن مردمک چشم، مهار دفع منی و بندرت اختلالات گوارشی، کاهش تعریق و خشکی دهان (پس از انفوزیون وریدی) و کاهش فشار خون ایدیوسنکراتیک چند دقیقه پس از شروع انفوزیون گزارش شده است. تشنج با انفوزیون سریع دارو نیز مشاهده شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت سابقه حوادث مغزی - عروقی و در طول دوره بهبود پس از انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. بیماران سالخورده، نارسایی احتقانی قلب، بیماری شدید قلب، بیماری های مغزی - عروقی، بی کفایتی عملکرد کلیه.
  3. مصرف همزمان محرک های سمپاتیکی موجود در داروهای بدون نسخه با این دارو بدون اطلاع پزشک ممنوع می باشد.
  4. بدلیل عوارض سرگیجه و خواب آلودگی در هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیازمند هوشیاری است، باید احتیاط نمود. در صورت انجام هر نوع جراحی (حتی جراحی های دندان) باید احتیاط نمود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان اپی نفرین و متوکسامین با فنوکسی بنزآمین ممکن است باعث کاهش شدید فشارخون و تاکی کاردی شود.

نکات قابل توصیه
  1. با مصرف غذای زیاد، ورزش و قرارگرفتن در هوای گرم، اثر کاهنده فشارخون دارو ممکن است تشدید شود.
  2. این دارو با کاهش جریان بزاق می تواند باعث پیشرفت بیماری های دهان و دندان و برفک دهانی شود. استفاده از آدامس های فاقد قند برای جلوگیری از این عارضه توصیه می شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای کاهش فشارخون (فئوکروموسیتوما) درمان با مقدار 10 میلی گرم 2 بار در روز از دارو شروع و براساس پاسخ بیمار یک روز در میان10  میلی گرم افزایش می یابد. مقدار نگهدارنده دارو 20 - 40 میلی گرم 2-3 بار در روز می باشد. برای درمان هیپرتروفی خوشخیم پروستات 10 - 20 میلی گرم در روز تجویز می شود.

کودکان:

برای کاهش فشارخون (در فئوکروموسیتوما) درمان با 0.2 mg/kg یا 6 mg/m2 شروع و تا حداکثر و شروع 10 میلی گرم یکبار در روز افزایش می یابد. مقدار دارو در فواصل چهار روز بتدریج و تا کسب نتیجه مطلوب درمانی قابل افزایش است.

 

 مقدار نگهدارنده دارو 0.4 - 1.2 mg/kg یا 12 - 36 mg/m2 در طی 3 - 4 دوز منقسم می باشد.

فرم های دارویی

Capsule: 10 mg