پیپکورونیوم

موارد مصرف

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دارو، به تک نگارهای آتراکوریوم، سیس آتراکوریوم و میواکوریوم مراجعه شود.

 

پیپکورونیوم بروماید برای انتوباسیون داخل تراشه، ایجاد شلی عضلات در بیهوشی عمومی و برای کمک به ونتیلاسیون مکانیکی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک مسدود کننده رقابتی عصبی عضلانی می باشد و مشابه آتراکوریوم عمل می نماید.

فارماکوکینتیک

متعاقب تجویز داخل وریدی، شلی عضلانی ظرف 2.5 - 3 دقیقه ایجاد می شود که حدود 0.5 - 2 ساعت طول می کشد.

عوارض جانبی

اثرات جانبی مسدود کننده های رقابتی عصبی عضلانی به طور کلی مشابه هم می باشند، با این تفاوت که پیپکورونیوم اثرات جانبی مهم قلبی عروقی یا اثرات وابسته به هیستامین را ندارد.

مقدار مصرف

دارو در ابتدا از راه داخل وریدی و با مقادیر 80 - 100 mcg/kg تجویز می شود که متعاقباً با مقادیر 10 - 20 mcg/kg ادامه می یابد. مقادیر مصرف پایین تری از دارو بعد از تجویز سوکسامتونیوم یا در بیماران در معرض خطر بالا (50 - 60 mcg/kg) تجویز می شود. برای عمل جراحی سزارین، مقدار مورد استفاده 35 mcg/kg می باشد.

فرم های دارویی

Powder for Injection: 4 mg