پیپراسیلین

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از پسودوموناس آئروژینوزا مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

غلظت سرمی دارو 0.5 - 1 ساعت پس از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 0.6 – 1.2 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 3 ساعت نیز ممکن است افزایش یابد. 60 - 80 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شد ه است. همچنین با مصرف این دارو کاهش پتاسیم خون و تغییر در عملکرد پلاکت ها ممکن است بروز کند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژی به پنی سیلین ها، نباید مصرف شود.

هشدارها

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، فیبروز سیستیک و سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت پسودوممبران ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان مقادیر زیاد این دارو با داروهای ضد انعقاد کومارینی یا اینداندیونی، هپارین و داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی احتمال بروز خونریزی ممکن است افزایش یابد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ترومبولیتیک توصیه نمی شود، زیرا احتمال بروز خونریزی شدید ممکن است افزایش یابد. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. در تزریق عضلانی پیپراسیلین نباید بیش از 2 گرم ازدارو در یک محل تزریق شود.
  2. بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ممکن است به کاهش مقدار مصرف نیاز داشته باشند.
  3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک ازمصرف هرگونه داروی ضد اسهال باید خودداری نمود.
  4. مخلوط کردن پنی سیلین ها با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 100 - 150 mg/kg در روز در مقادیر منقسم مصرف می شود که در عفونت های شدید تا 200 – 300 mg/kg  در روز در مقادیر منقسم و در موارد مخاطره آمیز بیش از 16 گرم در روز تزریق می شود.

برای پیشگیری از بروز عفونت 2 گرمی قبل از عمل جراحی تزریق می شود و در موارد عمل سزارین دو مقدار 2 گرم نیز در فواصل  4 - 6ساعت پس از عمل تزریق می شود.

کودکان:

در نوزادان 7 روزه یا کمتر یا با وزن کمتر از 2 کیلوگرم  150 mg/kg در سه مقدار منقسم و در نوزادان با سن بیش از 7 روز یا وزن بیش از 2 کیلوگرم  300 mg/kg در 3 - 4 مقدار منقسم و در کودکان یک ماهه تا 12 ساله در 100 – 200 mg/kg در روز در 3 – 4 مقدار منقسم که در عفونت های شدید تا 200 - 300 mg/kg در روز در 3 - 4 مقدار منقسم افزایش می یابد.

 

توجه: این دارو از طریق تزریق عمیق عضلانی یا تزریق آهسته وریدی (طی 3 - 5 دقیقه ) یا انفوزیون وریدی مصرف می شود. مقادیر بیش از 1 گرم برای بزرگسالان و 500 میلی گرم برای کودکان نباید بصورت عضلانی تزریق شود.

 

فرم های دارویی

Powder For Injection: 1g, 2g (as Sodium)