واکسن خوراکی فلج اطفال

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی واکسن ها ضروری است.

 

این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه ویروس فلج کودکان به کار می رود.

مکانیسم اثر

واکسن خوراکی فلج کودکان (OPV) از ویروس های زنده ضعیف شده تهیه می شود و با تولید یک عفونت مشابه عفونت طبیعی ولی بدون علائم بیماری، مصونیت سیستمیک و مخاطی ایجاد می کند.

ایمنی زائی:

1 تا 2 هفته بعد از سه نوبت واکسن، در بیش از 95% کودکان واکسینه شده آنتی بادی برعلیه تمام انواع ویروس تولید می شود. مصونیت ایجاد شده تا سال های زیادی بعد از واکسیناسیون باقی می ماند.

عوارض جانبی

این واکسن هیچگونه عارضه جانبی شایع ندارد.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت نسبت به یکی از اجزا واکسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد، استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته، بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی که با یک بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می کنند، نباید این واکسن را مصرف کرد.

هشدارها
  1. در کودکان با سابقه فامیلی نقص ایمنی، تا زمان تائید سطح ایمنی طبیعی در کلیه کودکان خانواده باید از مصرف واکسن خودداری کرد.
  2. در کلیه موارد منع مصرف واکسن خوراکی فلج کودکان (OVP) باید از واکسن تزریقی فلج کودکان(IVP)  استفاده کرد.
تداخل های دارویی

به دلیل کاهش سطح ایمنی، در هنگام مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی از انجام واکسیناسیون باید خودداری کرد. واکسن و با میزان ایمن سازی توسط واکسن خوراکی فلج کودکان را کاهش می دهد. بنابراین بین مصرف این واکسن ها باید یک فاصله یک ماهه قرارداد.

نکات قابل توصیه
  1. به دلیل دفع ویروس از طریق مدفوع و آب دهان برای مدت 6 تا 8 هفته بعد از واکسیناسیون به مراقبت های بهداشتی توجه خاص شود. به طور مثال بعد از تنظیف نوزادان دست ها با آب و صابون شسته شود.
  2. واکسن خوراکی فلج کودکان بدون رنگ یا به رنگ زرد یا قرمز کمرنگ می باشد و هر گونه تغییر رنگ مادامی که مایه واکسن شفاف است هیچ اهمیتی ندارد.
  3. برای برنامه واکسیناسیون کودکان واکسن خوراکی نسبت به واکسن تزریقی دارای ارجحیت است، چون که این واکسن ایمنی روده ای ایجاد می کند، تجویز آن آسان است و به راحتی توسط کودکان پذیرفته می شود.
  4. واکسن در دمای اتاق واکسن پایدار نیست و باید در فریزر نگهداری شود. بعد از ذوب شدن، در صورتی که بیش از 24 ساعت در این وضعیت بماند، واکسن باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود و  در این صورت به مدت 30 روز قابل استفاده می باشد. در صورت عدم مصرف به مدت کمتر از 24 ساعت بعد از ذوب می توان واکسن را در فریزر قرار داد و چرخه انجماد  ذوب نباید بیش از ده بار تکرار شود.
مقدار مصرف

این واکسن خوراکی است، باید از تزریق آن خودداری کرد. دوره اولیه ایمنی سازی شامل سه نوبت 0.5 میلی لیتری، اولین 6 - 12 هفته بعد از تولد، دومین نوبت 8 هفته بعد از نوبت اول (4 ماهگی) و نوبت سوم 8 - 12 ماه بعد از نوبت دوم (18ماهگی). این نوبت ها همراه با واکسن سه گانه  (DTP)تجویز می شوند. در مناطق آندمیک یک نوبت اضافی در سن 6 سالگی توصیه می شود. نوبت یادآوری واکسن در سنین 15 - 19 سالگی توصیه می شود.

فرم های دارویی

 Oral Solution