پلی اتیلن گلیکول و الکترولیت 1 و 2

موارد مصرف

این ترکیب برای تخلیه روده قبل از کولونوسکوپی، آزمایشات رادیولوژی یا جراحی مصرف می شود. ترکیب ماکروگول با الکترولیت به گونه ای فرموله شده است که فعالیت اسموتیک ماکروگول و غلظت های الکترولیت ها، منجر به کمترین اثر ممکن بر روی تعادل مایعات و الکترولیت می شود.

فارماکوکینتیک

ماکروگول 3350 از راه گوارش جذب نمی شود. در صورت ورود به گردش سیستمیک، ماکروگول از راه ادرار دفع می شود. تخلیه روده معمولا یکساعت پس از مصرف شروع شده و تا 4 ساعت کامل می شود.

عوارض جانبی

ناراحتی های گوارشی، آروغ، تهوع، استفراغ، درد شکم و تحریک آنال از عوارض جانبی مصرف این ترکیب است.

موارد منع مصرف

این ترکیب در موارد انسداد یا سوراخ شدن مجرای گوارش، ایلئوس، احتباس در معده، زخم پپتیک و مگاکولون سمی نباید مصرف شود.

هشدارها

این ترکیب در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو، بیماران مبتلا به نقص رفلکس gag، برگشت محتویات معده به مری یا کاهش سطح هوشیاری و در بیماران مبتلا به دیابت.

نکات قابل توصیه
  1. بیماران باید حداقل 2 یا 3 ساعت قبل از مصرف محلول، از خوردن و آشامیدن خودداری کنند.
  2. از اضافه کردن اجزاء طعم دهنده و شکر به محلول باید خودداری نمود.
  3. در صورت بروز اتساع یا درد، مصرف دارو باید موقتا قطع شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 200 - 300 میلی لیتر از محلول آبی آماده شده (حاوی 59، یا 60 یا 105 گرم از ماکروگول در هر لیتر) بلعیده می شود. این مقدار هر 10 - 15 دقیقه تا زمانی که مایع خروجی از رکتوم شفاف شده یا مقدار تام 4 لیتر مصرف شده باشد، تکرار می شود. در بیماران بزرگتر از 12 سال، از فراورده فوق جهت درمان یبوست مزمن با مقادیر 125 میلی لیتر از محلول حاوی 105 گرم ماکروگول در لیتر، دو یا سه بار در روز استفاده می شود. حداکثر مدت زمان مصرف محلول 2 هفته است که در صورت نیاز تکرار می شود. در کنترل سفتی مدفوع، 8 مقدار 125 میلی لیتری از محلول طی 6 ساعت به مدت حداکثر 3 روز مصرف می شود. در بیماران مبتلا به نارسایی عملکرد قلبی – عروقی، حداکثر مقدار مصرف در هر ساعت، دو نوبت است.

کودکان:

مقدار مصرف25 - 40 ml/kg/hr  می باشد. طول درمان در کودکان جهت درمان سفتی مدفوع، 7 روز است که طی این مدت مقادیر مصرف بتدریج افزایش می یابد. مقدار تام روزانه باید در مقادیر منقسم و با فاصله هر 12 ساعت مصرف شود. در کودکان 2 - 4 سال، مقدار شروع دو مقدار 62.5 میلی لیتری از محلول در روز تا حداکثر 8 مقدار مصرف در روز ششم و هفتم می باشد. در کودکان 5 - 11 سال، مقدار شروع چهار مقدار 62.5 میلی لیتری از محلول در روز تا حداکثر 12 مقدار مصرف در روز پنجم تا هفتم می باشد.

فرم های دارویی

Powder For Solution: Electrolytes 1: (Macrogol 3350, 3.9 mmole, Sodium 65 mmole, Chloride 53 mmole, Bicarbonate 17 mmole, Potassium 5.4 mmole)/Liter

Powder For Solution: Electrolytes 2: (Macrogol 3350, 17.6 mmole, Sodium 125 mmole, Sulfate 40 mmole, Chloride 35 mmole, Bicarbonate 20 mmole, Potassium 10 mmole)/Liter