پلی میکسین - ان اچ

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس در مجرای خارجی گوش و التهاب عفونی مزمن گوش و پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده ترکیبی از پلی میکسین B، نئومایسین و هیدروکورتیزون می باشد.

فارماکوکینتیک

نئومایسین در صورت پارگی پرده گوش یا آسیب دیدگی بافت ممکن است جذب شود. احتمال جذب پلی میکسین B و هیدروکورتیزون نیز وجود دارد.

عوارض جانبی

خارش، قرمزی یا ورم که ممکن است علائم واکنش ها ی حساسیت مفرط به دارو باشند و درماتیت از عوارض جانبی دارو هستند

هشدارها
  1. در صورت وجود التهاب پرده گوش یا وجود هر گونه عفونت قارچی یا ویروسی قارچی، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. مصرف این دارو برای مدتی بیش از 10 روز توصیه نمی شود.
نکات قابل توصیه

برای راحتی بیمار می توان یک تکه گاز استریل در مجرای گوش قرار داد و هنگام مصرف دارو، آن را با محلول دارو مرطوب ساخت.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

چهار قطره هر 6 - 8 ساعت در مجرای گوش چکانده شود.

 

کودکان:

سه قطره هر 6 – 8 ساعت در مجرای گوش چکانده شود.

فرم های دارویی

Otic Drops: (Polymyxin B Sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocortisone 10 mg)/ ml