پتاسیم پارا آمینو بنزوئیک اسید

موارد مصرف

پتاسیم پابا در درمان انواع اختلالات همراه با فیبروز وسیع از قبیل اسکلرودرما، درماتومیوزیت، مورفئا، پمفیگوس و بیماری پیرونی (peyrony) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو باعث افزایش مصرف اکسیژن بافتی می گردد که این عمل منجر به افزایش تجزیه سروتونین بواسطه القاء فعالیت آنزیم MAO یا اقدامات دیگری که غلظت سروتونین بافتی را کاهش می دهد، می شود. بنظر می رسد که فیبروز در نتیجه عدم تعادل سروتونین و مکانیسم های آنزیم MAO در سطح بافت و باقی ماندن اثر سروتونین اضافی زمان ایجاد می شود. اثر اضافی سروتونین ممکن است، ناشی از مقادیر بیش از حد آن یا فعالیت اندک آنزیم MAO باشد.

فارماکوکینتیک

بهبود فیبروز معمولاً طی سه ماه اول درمان بروز می نماید.

عوارض جانبی

کاهش اشتها و تهوع از عوارض شایع مصرف این دارو هستند.

هشدارها
  1. در صورت وجود دیابت ملیتوس یا کاهش قند خون و یا عیب کار کلیه ها باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. با مصرف دارو ممکن است غلظت گلوکز خون به ویژه نزد بیمارانی که به هر دلیل غذای کافی نمی خورند (تهوع یا کاهش اشتها)، کاهش یابد.
  3. تعداد گویچه های سفید خون با مصرف این دارو ممکن است موقتاً کاهش یابد.
  4. بیماران حساس به PABA ممکن است به PABA - K نیز حساس باشند.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با آمینوسالیسیلات ها یا سولفونامیدها ممکن است اثر ضد میکروبی آنها را مهار نماید، زیرا باکتری های بیماری زا، پتاسیم آمینوبنزوات را بهتر از سولفونامیدها و آمینوسالیسیلات ها جذب می کنند.

نکات قابل توصیه
  1. برای کاهش ناراحتی های گوارشی، دارو باید همراه با غذا مصرف شود. در صورت تداوم مشکلات گوارشی باید به پزشک مراجعه گردد.
  2. مصرف هر یک از دفعات دارو با یک لیوان آب یا شیر، ناراحتی های گوارشی را به حداقل می رساند.
  3. پودر یا قرص دارو قبل از مصرف باید در آب یا آبمیوه حل شده و مصرف گردد.
  4. مصرف دارو بدون تغذیه مناسب طی روزهای متوالی، ممکن است به کاهش قند خون منجر شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

روزانه مقدار 12 گرم معمولاً در 4 - 6 نوبت منقسم همراه با غذا تجویز می گردد.

کودکان:

روزانه مقدار  220 mg/kg معمولاً در 4 - 6 نوبت منقسم همراه با غذا تجویز می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 500 mg

Sachet: 3 g