پرالیدوکسیم

موارد مصرف پرالیدوکسیم

این دارو به عنوان داروی کمکی همراه آتروپین، در درمان مسمومیت با بعضی از مهار کننده های کولین استراز، بویژه حشره کش های ارگانوفسفره یا ترکیبات مشابه، بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو یک فعال کننده آنزیم کولین استراز است که با برقراری مجدد تخریب این آنزیم در محل اتصال عصب عضله، سبب رفع فلج عضلانی می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو با پروتئین های پلاسما پیوند نمی یابد. این دارو به سهولت به داخل CNS وارد نمی شود و به سرعت از راه ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف دارو1 - 3  ساعت است.

عوارض جانبی پرالیدوکسیم

خواب آلودگی، سرگیجه، اختلال در بینایی، تهوع، سردرد، افزایش میزان تنفس، ضعف عضلانی، اسپاسم حلق و سفتی عضلات و تاکیکاردی (با تزریق سریع داخل وریدی) با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در درمان مسمویت با حشره کشهای کاربامات نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و میاستنی گراو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. طی درمان با این دارو، اندازه گیری غلظت کولین استراز خون و بررسی علائم بالینی بیمار بسیار ضروری است.
  3. بیمار باید حداقل به مدت 24 ساعت پس از رفع علائم به دقت تحت نظر باشد.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان آتروپین با این دارو، علائم آتروپینیزاسیون زودتر از زمانی که آتروپین به تنهایی استفاده می شود، ظاهر می گردد.

مقدار مصرف پرالیدوکسیم

این دارو از طریق تزریق آهسته وریدی طی 5 – 10 دقیقه، یا از طریق انفوزیون وریدی طی 15 - 30 دقیقه یا از طریق تزریق عضلانی یا زیر جلدی مصرف می شود.

در درمان مسمومیت با ارگانوفسفره ها، طی 24 ساعت از تماس، این دارو باید مصرف شود.

در بیمارانی که دچار مسمومیت شدید هستند، بعضی اوقات مصرف دارو تا 36 ساعت پس از تماس نیز ممکن است موثر باشد.

تزریق وریدی یا عضلانی آتروپین و تکرار آن در صورت نیاز تا مشاهده علائم مسمومیت با آتروپین ضروری است.

آتروپینیزاسیون باید حداقل به مدت 48 ساعت باقی بماند. با مشاهده اولین علائم اثرات آتروپین، مقدار 1 - 2 گرم از این دارو باید از راه عضلانی یا وریدی و در صورت نیاز پس از یکساعت و سپس هر 8-12 ساعت مصرف شود.

روش دیگر، انفوزیون مداوم مقدار 200 - 500 mg/hr می باشد. حداکثر مقدار مصرف 12 گرم در24  ساعت است.

فرم های دارویی

Powder for Injection: 1 g