پرازوسین

موارد مصرف

پرازوسین در درمان زیادی فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پرازوسین یک داروی مسدود کننده گیرنده آلفا - آدرنرژیک پس سیناپسی است که موجب انبساط عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود، ولی بطور کلی اثر کمی بر روی برون ده قلبی دارد. این دارو در نارسای احتقانی قلب، با کاهش مقاومت سیستمیک، کاهش پیش بار و پس بار و در نتیجه بهبود برون ده قلب عمل می نماید.

فارماکوکینتیک

این دارو از مجرای گوارش بخوبی جذب می شود. متابولیسم آن احتمالاً کبدی است. نیمه عمر دارو 2 - 3 ساعت است که در نارسایی احتقانی قلب، ممکن است به بیش از دو برابر برسد، اثر کاهنده فشار خون پس از یک نوبت مصرف دارو، طی دو ساعت و در نارسایی احتقانی قلب، خیلی سریع ظاهر می گردد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت این دارو 1 - 3 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر کاهنده فشار خون پس از مصرف مقدار واحد 2 - 4 ساعت است. در نارسایی احتقانی قلب، این زمان یکساعت است. این دارو عمدتاً از طریق صفرا و مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

کمی فشار خون در حالت ایستاده، ناشی از اولین مقدار مصرف، 30 دقیقه تا2  ساعت پس از مصرف ایجاد شده و ممکن است شدید باشد. سرگیجه یا منگی، بخصوص هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، درد قفسه سینه، از حال رفتن ناگهانی، ضربان نامنظم قلب، تنگی نفس، ورم پا یا قسمت تحتانی ساق پا و افزایش وزن با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
 1. این دارو در بیماران مبتلا به بیماری های شدید قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. اولین مقدار مصرف دارو، ممکن است سبب کلاپس ناشی از کاهش فشار خون شود.
 3. در طول درمان نارسایی احتقانی قلب، ممکن است نسبت به اثر پرازوسین تحمل ایجاد شود.
 4. اندازه گیری فشار خون در فواصل منظم طی مصرف دارو، ضرورت دارد.
 5. مقدار مصرف دارو باید براساس پاسخ فشار خون و نیاز هر بیمار تنظیم شود.
تداخل های دارویی
 • اثر کاهنده فشار خون پرازوسین ممکن است در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد درد و ضد التهاب غیراستروئیدی، بخصوص ایندومتاسین، استروژن ها یا داروهای مقلد سمپاتیک کاهش یابد.
 • مصرف همزمان پرازوسین با دوپامین ممکن است موجب خنثی شدن اثر دوپامین در ایجاد انقباض عروق محیطی شود.
 • مصرف همزمان افدرین با این دارو ممکن است موجب کاهش اثر افدرین در افزایش فشار خون شود.
نکات قابل توصیه
 1. دارو باید حتی در مواقعی که احساس بهبودی می شود، مصرف گردد.
 2. این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آنرا کنترل می کند. مصرف دارو ممکن است برای تمام عمر ضروری باشد.
 3. هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط شود.
 4. در صورت بروز سرگیجه یا منگی بویژه پس از مصرف مقدار شروع دارو، باید احتیاط شود.
 5. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در اینصورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر شود.
 6. هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
 7. از مصرف سایر داروها، بویژه داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، بدون مشورت با پزشک باید خودداری نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان زیادی فشار خون، مقدار شروع 1 میلی گرم دو یا سه بار در روز است. مقدار نگهدارنده برحسب نیاز بیمار و بتدریج تنظیم می شود (معمولا ًmg/day 6 - 15  در دو یا سه مقدار منقسم).

کودکان:

مقدار mg/kg/day 0.05 - 0.4 در دو یا سه مقدار منقسم مصرف می شود. در صورت مصرف مقدار واحد، مقدار مصرف دارو نباید از 7 میلی گرم تجاوز نماید. حداکثر مقدار مصرف روزانه 15 میلی گرم می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 1 mg, 5 mg (as HCl)