پریلوکائین - اف

موارد مصرف

این دارو بعنوان بیحس کننده موضعی یا منطقه ای بصورت تزریقی به منظور ایجاد بیحسی و انسداد عصبی بکار می رود. این دارو در دندانپزشکی بعنوان بیحس کننده مصرف دارد.

مکانیسم اثر

بیحس کننده های موضعی با تثبیت برگشت پذیر غشای سلول های عصبی و در نتیجه کاهش نفوذپذیری این غشا به یون سدیم، شروع و هدایت تکانه های عصبی را متوقف می کنند. این عمل باعث مهار مرحله دپولاریزاسیون غشاء سلول عصبی می گردد و در نتیجه از انتشار پتانسیل عمل و هدایت بعدی تکانه های عصبی جلوگیری می کند. فلیپرسین (F) یک ماده تنگ کننده عروق بوده باعث دوام اثر بیحسی پریلوکائین می شود.

عوارض جانبی

عوارض جانبی بطور کلی به مقدار مصرف، محل تزریق و میزان غلظت پلاسمایی آن بستگی دارد. گیجی، ضعف تنفسی، تشنج، کاهش فشار خون و برادیکاردی از عوارض جانبی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت ابتلای بیمار به متهموگلوبینمی مادرزادی یا اکتسابی، کم خونی، بلوک کامل قلبی، خونریزی شدید، افت شدید فشار خون، شوک و وجود عفونت در محل تزریق نباید استفاده گردد.

هشدارها
  1. در کودکان و سالمندان، امکان بروز مسمومیت سیستمیک با این داروها بیشتراست.
  2. در عیب کار قلبی - عروقی، سابقه حساسیت دارویی و وجود التهاب در محل تزریق با احتیاط فراوان استفاده گردد.
تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد آریتمی و مسددهای گیرنده بتا آدرنرژیک موجب افزایش خطر تضعیف عضله قلب می گردد.
  • سایمتیدین موجب مهار متابولیسم دارو و افزایش سمیت آن می شود.
  • این دارو بدلیل داشتن فلی پرسین ممکن است با داروهای بیهوش کننده استنشاقی از دسته هیدروکربن ها فنوتیازین ها و ضد افسردگی های سه حلقه ای و مشتقات ارگو نیز تداخل داشته باشد.
نکات قابل توصیه

این فرآورده قابل اتوکلاو کردن است.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای ایجاد بیحسی از طریق انفیلتراسیون و یا انسداد عصبی در دندانپزشکی مقدار مصرف براساس محل تزریق و پاسخ بیمار تنظیم می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان 600 میلی گرم است.

کودکان:

در کودکان مقدار مصرف براساس وزن تعیین می گردد.

فرم های دارویی

Carpool: Prilocaine 30 mg + Felypressin 0.03 I.U