پروکائین آمید

موارد مصرف

پروکائین آمید در درمان و کنترل آریتمی بطنی، بویژه پس از انفارکتوس قلبی و همچنین تاکی کاردی دهلیزی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو اثر مستقیم بر روی قلب دارد و موجب کاهش تحریک پذیری، سرعت هدایت، خودکاری و پاسخ دهی غشاء همراه طولانی شدن دوره تحریک ناپذیری می شود. مقادیر مصرف بیشتر دارو، ممکن است موجب ایجاد انسداد دهلیزی - بطنی شود.

فارماکوکینتیک

جذب دارو پس از تزریق عضلانی سریع و متابولیسم دارو کبدی است. 75 - 95 درصد دارو پس از مصرف از راه خوراکی جذب می شود. در حدود 25 درصد از یک مقدار مصرف، به متابولیت فعال تبدیل می گردد. نیمه عمر دارو در حدود 2.5 - 4.5 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن در حدود 6 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر، از راه تزریق عضلانی 15 - 60 دقیقه و از راه خوراکی 60 - 90 دقیقه و از راه وریدی فوری است. دفع دارو از راه کلیه می باشد و سرعت دفع متابولیت آن کندتر است.

عوارض جانبی

تهوع، اسهال ، بثورات جلدی، تب، ضعف عضله قلب، نارسایی قلب، سندرم شبه لوپوس اریتماتوز، آگرانولوسیتوز پس از درمان طولانی مدت، پسیکوز و آنژیوادم با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در موارد انسداد کامل دهلیزی - بطنی (مگر اینکه توسط قلب مصنوعی کنترل شود) نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بلوک دهلیزی - بطنی، انسداد شاخه ای از دسته هیس، مسمومیت با دیژیتال، نارسایی احتقانی قلب، سابقه لوپوس اریتماتوز، عیب کار کلیه، میاستنی گراو و تاکی کاردی بطنی.
 2. تزریق وریدی باید تنها برای بیماران بستری در بیمارستان به کار رود تا امکان پیگیری وضعیت بیمار وجود داشته باشد.
 3. از آنجا که ممکن است در طول تجویز وریدی این دارو کمی فشار خون به سرعت بروز کند، توصیه می شود که حتماً فشار خون بیمار به دقت و بطور مداوم کنترل شود.
 4. سرعت تزریق وریدی این دارو، نباید از 50 mg/min تجاوز کند.
 5. پیگیری وضعیت عملکرد قلب در فواصل منظم در طول درمان خوراکی و همزمان با درمان تزریقی ضروری است. در صورت کاهش بیش از حد فشار خون یا پهن شدن باند QRS و بروز علائم انسداد قلبی، مصرف دارو باید قطع شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد آریتمی ممکن است سبب بروز اثرات تجمعی هر دو بر روی قلب شود.
 • مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با پروکائین آمید ممکن است سبب تجمع اثر کاهنده فشار خون هر دو دارو شود.
 • پروکائین آمید به علت دارا بودن اثر مسدود کننده عصبی - عضلانی و یا ضد موسکارینی ثانویه، ممکن است اثر دارو های ضد میاستنی را برروی عضلات اسکلتی خنثی نماید.
 • مصرف همزمان پروکائین آمید با داروهای مسدود کننده عصبی - عضلانی، ممکن است موجب طولانی شدن یا تشدید اثر این داروها شود.
نکات قابل توصیه
 1. مصرف این دارو از راه عضلانی، فقط در مواردی که امکان تزریق وریدی وجود ندارد، توصیه می شود.
 2. مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی نیز ادامه یابد.
 3. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، اگر طی 2 ساعت به یاد آورده شود، آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری نموده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
 4. قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود.
 5. احتمال بروز سرگیجه با مصرف مقادیر زیاد (بویژه در سالخوردگان) وجود دارد.
 6. در صورت نیاز به هر گونه عمل جراحی یا درمان اضطراری باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

در آریتمی بطنی  mg/kg/day 50 درمقادیر منقسم (هر 3 ساعت) مصرف می شود. سپس مقدار مصرف براساس نیاز و تحمل بیمار تنظیم می گردد.

کودکان:

مقدار mg/kg 12.5، چهار بار در روز مصرف می شود.

تزریقی

بزرگسالان:

از راه عضلانی mg/kg/day 50 هر 3 - 6  ساعت تزریق می شود. از راه وریدی، ابتدا 100 میلی گرم (که برای تسهیل کنترل مقدار مصرف، در مقدار مناسب از محلول تزریقی دکستروز 5 درصد رقیق می گردد) به آهستگی و به طور مستقیم تزریق می شود. سپس این مقدار هر 5 دقیقه تکرار می گردد تا آریتمی کنترل شود یا مقدار مصرف تام به یک گرم برسد. از راه انفوزیون وریدی، 500 - 600 میلی گرم بصورت رقیق شده و با سرعت ثابت طی25 - 30 دقیقه تجویز می شود. بعنوان مقدار نگهدارنده برای حفظ و کنترل آریتمی، مقدارmg/min  2 - 6 پس از رقیق نمودن انفوزیون وریدی می گردد.

 

فرم های دارویی

Injection: 1000 mg/10 ml

Capsule: 500 mg