پروپامیدین ایزتیونات

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

این دارو در درمان التهاب ملتحمه و پلک چشم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پروپامیدین ایزتیونات یک آنتی سپتیک دی آمیدین آروماتیک است که برعلیه باکتری های گرم مثبت و تا حدودی گرم منفی و ارگانیسم های مولد اسپور موثر است. این ترکیب دارای خواص ضد قارچی نیز می باشد.

فرم های دارویی

Ophthalmic Solution: 0.1%