پروپیل تیواوراسیل

موارد مصرف

پروپيل تيواوراسيل براي درمان پركاري تيروئيد قبل از جراحي و يا راديوتراپي و نيز درمان كمكي در تيروتوكسيكوز يا طوفان تيروئيدي به كار برده مي رود.

مکانیسم اثر

اين دارو باعث مهار ساخت هورمون هاي تيروئيدي مي شود و در ضمن تبديل محيطي تيروكسي (T4) به تري يدوتيرونين (T3) را نيز مهار مي كند.

فارماکوکینتیک

جذب دارو سريع بوده و به طور فعال در غده تيروئيد تجمع مي يابد. متابوليسم آن كبدي بوده و 33 درصد از ميزان خوراكي تجويز شده توسط متابوليسم اولين گذر كبدي، متابوليزه مي شود. نيمه عمردارو در حدود 1 - 2 ساعت است.

عوارض جانبی

عوارض دارو وابسته به مقدار مصرف بوده و طي 4 - 8 هفته پس از شروع مصرف ظاهر مي شود. اين عوارض شامل تهوع، سردرد، تب خفيف و برگشت پذير، بثورات جلدي، درد مفصلي، يرقان و ندرتاً طاسي مي باشد. آگرانولوسيتوز از عوارض خطرناك دارو است.

موارد منع مصرف

در صورت عيب كار كبد نبايد مصرف شود.

هشدارها
  1. در اختلالات كليوي مقدار مصرف دارو بايد كاهش يابد.
  2. در 50 درصد از بيماران حساسيت متقاطع بين داروهاي ضد تيروئيد تيوآميدي گزارش شده است.
  3. به دليل اثر دارو در تضعيف مغز استخوان، در صورت بروز هر گونه عفونت بايستي شمارش گلبول هاي سفيد خون انجام شود.
  4. در صورت برزو نوتروپني، مصرف دارو بايد بلافاصله قطع گردد.
تداخل های دارویی
  • كليرانس متابوليك داروها در بيماران مبتلا به پركاري تيروئيد افزايش يافته و در صورت درمان مجدداً به وضعيت طبيعي بر مي گردد. از اين رو كاهش مقدار مصرف داروهايي مانند آمينوفيلين، تئوفيلين و ديگوكسين پس از درمان لازم است.
  • داروهاي حاوي يد مانند آميودارون، گليسيرين يده و يدور پتاسيم پاسخ به داروهاي ضد تيروئيد را كاهش مي دهند. از اين رو افزايش مقدار مصرف يا طولاني ترشدن دوره درمان لازم مي باشد.
  • داروهاي ضد تيروئيد ممكن است اثر دارو هاي ضد انعقاد را افزايش و يا كاهش دهند، بنابراين مقدار مصرف داروهاي ضد انعقاد بايد براساس زمان پروترومبين تنظيم شود.
  • داروهاي ضد تيروئيد برداشت يد راديواكتيو را توسط تيروئيد كاهش مي دهند.
نکات قابل توصیه

در صورت بروز گلو درد، زخم دهان، خونمردگي، تب، بيقراري يا وجود بيماري نامشخص بايد به پزشك مراجعه گردد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف اوليه دارو 200 - 400 mg/day تا زمان عادي شدن وضع بيمار مي باشد. سپس مقدار مصرف دارو به 50 - 150 ميلي گرم در روز كاهش مي يابد. در افزايش ناگهاني فعاليت تيروئيد،200 - 400 ميلي گرم هر 4 ساعت در روز اول، مصرف مي شود.

 

كودكان:

در كودكان سنين 6 - 10 سال، 50 - 150 ميلي گرم بصورت خوراكي در 1 - 4 مقدار منقسم در يكروز تجويز مي شود. براي كودكان سن 10 سال و بالاتر،50 - 300  ميلي گرم روزانه در 1 - 4 مقدار منقسم، تجويز مي شود. مقدار مصرف نگهدارنده بسته به پاسخ باليني بيمار تنظيم مي گردد. در تيروتوكسيكوز نوزادان 10 mg/kg در مقادير منقسم، روزانه مصرف مي شود.

فرم های دارویی

Tablet: 50 mg