پروتئین سی

موارد مصرف

این دارو در کمبود مادرزادی پروتئینC  مصرف می شود.

عوارض جانبی

تب، آریتمی، خونریزی و ترومبوز و در موارد نادر واکنش های آلرژیک با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها

خطر انتقال عفونت و بروز واکنش های حساسیت مفرط با مصرف این دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف

از طریق تزریق وریدی، مقدار  60 - 80  IU/kgبر اساس پاسخ بیمار مصرف می شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 500 IU