پیرانتل

موارد مصرف

این دارو برعلیه کرم های گر د (از جمله آسکاریس)، کرم های نخی، تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم های قلابدار مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد پیرانتل با فلج کردن کرم، موجب دفع آن به دنبال حرکات روده ای می گردد.

فارماکوکینتیک

درصد ناچیزی از این دارو از مجرای گوارش جذب می شود.

عوارض جانبی

عوارض این دارو خفیف و گذرا هستند و شامل اختلالات گوارشی (تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و اسهال) سردرد، سرگیجه و بثورات جلدی می گردد.

هشدارها

در صورت عیب کار کبد این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان پیرانتل و پیپرازین، دو دارو ممکن است اثر یکدیگر را کاهش دهند.

مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان برای درمان آلودگی های تکی یا توام  10 mg/kgدر یک نوبت مصرف می شود (در مورد آلودگی به آسکاریس به تنهایی نصف این مقدار کافی است). در درمان آلودگی به کرم قلابدار 10 mg/kg در روز برای 3 روز یا 20 mg/kg  در روز برای 2 روز و در تریشینوز 10 mg/kg  برای 5 روز مصرف می شود. برای تکمیل درمان کرمک می توان 2 - 4 هفته بعد یک نوبت دیگر را مصرف کرد.

فرم های دارویی

Tablet: 125 mg (as Pamoate)

Suspension: 250 mg/ 5ml (as Pamoate)