ریباویرین

موارد مصرف

این دارو بصورت خوراکی همراه با اینترفرون آلفا در درمان هپاتیت C مزمن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

ریباویرین یک نوکلئوزید صناعی با ساختمانی شبیه گوانین است. اما مکانیسم اثر آن دقیقاً مشخص نیست.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه خوراکی بخوبی جذب می شود و اوج غلظت پلاسمایی آن1-2  ساعت بعد حاصل می گردد. این دارو دارای متابولیسم عبور اول کبدی است. غلظت پلاسمایی ثابت آن پس از4  هفته مصرف خوراکی دارو حاصل می شود. دارو در کبد فسفریله و طی 3  فاز دفع می گردد. نیمه عمر دارو در فاز بتا 2 ساعت و در فاز  نهایی 20-50 ساعت می باشد. دفع دارو از طریق کلیه می باشد.

عوارض جانبی

 با مصرف خوراکی این دارو بیمار ممکن است دچار کم خونی همولیتیک شود که گاه با افزایش بیلی روبین و اسید اوریک خون همراه است. عوارض جانبی متعددی برای مصرف همزمان این دارو با اینترفرون آلفا گزارش شده است.

موارد منع مصرف
  • ریباویرین برای بیمارانی که همولیز ناشی از دارو برای آنان مخاطره آمیز است (مانند بیماری های قلبی ناپایدار و هموگلوبینوپاتی از جمله تالاسمی ) نباید بصورت خوراکی تجویز شود.
  • این دارو در بیماران مبتلا به سیروز، عیب شدیدکار کبد و کلیه یا بیماری خود ایمنی نباید مصرف شود.
  • ریباویرین به عنوان یک ترکیب تراتوژنیک گزارش شده و نباید در زمان بارداری یا زنانی که قصد بارداری دارند، مصرف شود. همچنین همسران مردانی که این دارو را دریافت می کنند، نباید باردار شوند یا در صورت بارداری همسر، بیمار باید حتماً از کاندوم استفاده کند.
هشدارها
  1. قبل از تجویز این دارو برای زنان، باید احتمال بارداری رد شود. همچنین در طول مصرف این دارو، آزمایش بارداری باید بصورت ماهیانه انجام شود.
  2. مصرف این دارو در بیماران قلبی باید با احتیاط فراوان و با کنترل ECG قبل و در طول درمان صورت گیرد و در صورت بدترشدن وضعیت بیمار، مصرف دارو باید قطع شود.
  3. مصرف این دارو در بیماران مستعد، ممکن است موجب بروز نقرس شود.
  4. قبل از شروع درمان با این دارو آزمایش های مختلف مانند شمارش کامل سلول های خون، کراتینین سرم، آنزیم های کبدی و اسید اوریک خون برای بیمار باید انجام شوند و در هفته های دوم و چهارم درمان نیز تکرار شوند و مقدار مصرف دارو تنظیم گردد.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان وارفارین در بیمارانی که تحت درمان با اینترفرون آلفا، 2 - بتا و ریباویرین هستند، ممکن است افزایش مقدار وارفارین ضروری باشد.

نکات قابل توصیه
  1. با توجه به تراتوژنیک بودن دارو، پیشگیری های لازم برای جلوگیری از بارداری توسط بیمار یا همسر وی باید صورت گیرد.
  2. انجام آزمایشهای پاراکلینیکی در شروع و بطور ادواری در طول درمان با این دارو ضروری است.
مقدار مصرف

این دارو در درمان هپاتیت C همراه با اینترفرون آلفا، بصورت خوراکی برای بزرگسالان با سن بیش از 18 سال و با وزن کمتر از 75  کیلوگرم به مقدار 400 میلی گرم در صبح و 600 میلی گرم در شب مصرف می شود. برای بیماران با وزن بیش از 75 کیلوگرم به مقدار 600 میلی گرم دوبار در روز مصرف می گردد.

فرم های دارویی

Tablet or Capsule: 200 mg