سولفادیازین نقره

موارد مصرف

سولفادیازین نقره برای پیشگیری و درمان عفونت زخم های سوختگی به کار می رود. به علاوه، به عنوان داروی کمکی برای درمان کوتاه مدت عفونت زخم های پا، پیشگیری از عفونت محل برداشت پوست در پیوند پوست و سائیدگی وسیع پوست و درمان زخم های سرانگشت نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو بر بسیاری از ارگانیسم های گرم منفی و گرم مثبت دارای اثر باکتریسیدی می باشد. از نظر مکانیسم، متفاوت از سدیم سولفادیازین یا نیترات نقره بوده و فقط بر غشاء و دیواره های سلول اثر می کند. به علاوه، در برابر مخمرها و کاندیدا آلبیکنس نیز فعال است.

فارماکوکینتیک

جذب سولفادیازین نقره متفاوت بوده و به در صد سطح بدن که دارو روی آن قرار گرفته و شدت صدمه بافت، بستگی دارد.

عوارض جانبی

با مصرف دارو واکنش های آلرژیک شامل سوزش، خارش و بثورات جلدی مشاهده شده است. متعاقب مصرف طولانی مدت دارو، بد رنگ شدن پوست و مخاط ناشی از نقره گزارش شده است. بعلاوه با مصرف دارو کاهش تعداد گویچه های سفید خون نیز ممکن است بروز نماید که باید کنترل شود.

موارد منع مصرف

از مصرف دارو طی دوران بارداری و شیردهی و در موارد حساسیت به سولفونامیدها باید اجتناب گردد.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود نقص عملکرد کبدی و کلیوی و کمبود G6PD (خطر بروز آنمی همولیتیک) باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در صورت بروز واکنش های آلرژیک، مصرف دارو باید قطع گردد.
  3. احتمال بروز حساسیت متقاطع با سولفونامیدها، فوروسماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره ها یا مهار کننده های کربنیک انیدراز باید در نظر گرفته شود.
  4. مصرف دارو در نوزادان تا سن یک ماه به دلیل خطر بروز کرنیکتروس توصیه نمی شود. بعلاوه، جذب سولفونامیدها نزد مادران باردار و شیرده ممکن است باعث آزاد شدن بیلی روبین از پروتئین های پلاسمای نوزاد شده و خطر بروز کرنیکتروس را افزایش دهد. لذا از مصرف آن طی اواخر دوران بارداری باید اجتناب گردد.
  5. درمان سطوح وسیع پوست با این دارو ممکن است منجر به ایجاد غلظت های درمانی دارو در پلاسما و احتمال بروز عوارض جانبی یا تداخلات دارویی با سولفونامیدها گردد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان دارو با سایمتیدین ممکن است خطر بروز کاهش تعداد گویچه های سفید خون را افزایش دهد. مصرف همزمان دارو با آنزیم های پروتئولیتیک از قبیل کلاژناز (بدلیل اثرغیرفعال کنندگی فلزات سنگین بر آنها) توصیه نمی شود.

نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان با این دارو باید کامل گردد تا سوختگی بهبود یافته یا بیمار برای پیوند پوست آماده شود.
  2. چنانچه استعمال یک نوبت دارو فراموش گردید، بمحض بیاد آوردن، آن نوبت باید استعمال گردد، مگر آنکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد.
مقدار مصرف

با استفاده از دستکش جراحی یک لایه نازک 1.5 میلی متری از دارو یک یا دو بار در روز روی ناحیه سوخته که نسوج مرده و زائد آن برداشته و تمیز شده است، مالیده می شود.

فرم های دارویی

Cream: 10 mg/g