پماد ساده چشمی

موارد مصرف

این دارو به عنوان نرم کننده چشم مصرف می شود.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود حساسیت مفرط، نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. دارو باید در داخل پلک تحتانی چشم قرارداده شود.
  2. از تماس نوک پماد با چشم باید خودداری شود.
  3. قبل از مصرف این دارو، عدسی های تما سی باید از چشم خارج شوند.
  4. در صورت بروز عوارض جانبی در چشم، مصرف دارو باید قطع شود.
مقدار مصرف

مقدار مشخصی از پماد یک یا چند بار در روز بر روی ملتحمه تحتانی بکار می رود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Ointment: Yellow Soft Paraffin 80g + Wool fat 10g + Liquid Paraffin q.s. 100 g