کلرور سدیم هیپرتونیک

موارد مصرف

این دارو برای تخفیف موقتی ادم قرنیه بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو با اعمال فشار اسمزی بیشتر از فشار طبیعی بافت ها و مایعات بدن، آب را از بافت ها و مایعات بدن خارج می کند.

عوارض جانبی

سوزش و تحریک چشم از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو باید تحت نظر پزشک و طبق دستور مصرف شود. در صورت احساس درد، تغییر در دید، قرمزی چشم برای مدت طولانی و بدتر شدن یا طولانی شدن عارضه بیمار، مصرف دارو باید قطع شود.
  2. در صورت مشاهده تغییر رنگ یا کدورت، فراورده نباید مصرف شود.
مقدار مصرف

قطره چشمی:

هر 3 یا 4 ساعت یک بار 1 - 2 قطره در چشم مورد نظر چکانده شود.

 

پماد چشمی:

نوار نازکی از پماد در داخل چشم مورد نظر هر 3 یا 4 ساعت یکبار قرار داده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Ointment: 5%

Ophthalmic Drops: 5%