سدیم نیتریت

موارد مصرف سدیم نیتریت

این دارو جهت درمان مسمومیت با ترکیبات سیانیدی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو متهموگلوبین تولید می نماید. یون سیانید با متهموگلوبین تشکیل یک کمپلکس داده و بدین ترتیب سیتوکروم اکسیداز از دسترس یون سیانید محافظت می شود. با تجزیه سیانو متهموگلوبین، یون سیانید به تیوسیانید نسبتا غیر سمی تبدیل شده و در ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی سدیم نیتریت

تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه، سردرد، برافروختگی، سیانوز، تاکی پنه و تنگی نفس، گشاد شدن عروق، کاهش فشار خون و تاکیکاردی با مصرف این دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف سدیم نیتریت

بزرگسالان:

مقدار 30 میلی گرم (10 میلی لیتر از محلول 3%) ازراه وریدی طی 5 - 20 دقیقه تزریق می شود. سپس مقدار 12.5 گرم تیوسولفات سدیم (50 میلی لیتر ازمحلول 25% یا 25 میلی لیتر محلول 50%) ازراه وریدی طی 10 دقیقه تزریق می شود.

 

کودکان:

مقدار0.13 – 0.33 ml/kg  یا 6 – 8 ml/m2  از محلول 3% (تقریبا4 – 10 mg/kg ) تا حداکثر 10 میلی لیتر و سپس 1.65 ml/kg  یا 28 ml/m2  از محلول 25% تیوسولفات سدیم تا حداکثر 50 میلی لیتر تزریق می شود.

فرم های دارویی

 Injection: 300 mg/10 ml