سدیم تترادسیل سولفات

موارد مصرف

این دارو در درمان وریدهای واریسی سطحی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک سورفکتانت آنیونی است و سبب تصلب عروق می شود.

عوارض جانبی

تحریک موضعی در محل تزریق، آمبولی ریوی، احساس سوزش، کرامپ، کهیر، تخریب و نکروز بافتی در صورت خروج دارو از رگ، سرگیجه، ضعف، کلاپس عروقی، آسم، دپرسیون تنفسی و اختلالات گوارشی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود حساسیت، ترومبوفلبیت سطحی حاد، بیماری شریانی، واریس در نتیجه تومورهای شکمی یا لگنی، بیماری درمان نشده دیابت شیرین، اختلالات خونی، عفونت خون، آسم، بیماری حاد پوستی یا ریوی، نئوپلاسم و سل و در بیماران سالمند و بشدت ناتوان نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو فقط از راه وریدی باید مصرف شود.
  2. غلظت محلول تزریقی باید بر اساس اندازه و شدت واریس تعیین گردد.
مقدار مصرف

مقدار 0.5 - 2 میلی لیتر از محلول 1 یا 3 درصد تزریق می شود.

فرم های دارویی

Injection (2 mL): %1 or %3