استیبوگلوکونات

موارد مصرف

این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) و لیشمانیوز جلدی (سالک) مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

دفع این دارو در دو مرحله سریع و آهسته صورت می گیرد که مرحله آهسته آن احتمالاً به دلیل احیا شدن به آنتیموان سه ظرفیتی است.

عوارض جانبی

ترکیبات آنتیموان ممکن است موجب بروز عوارض قلبی یا کبدی شوند. عوارضی که به ویژه با تزریق وریدی سریع دارو همراه هستند، عبارتند از سرفه، درد قفسه سینه، درد در بازوان، استفراغ، درد شکم، از حال رفتن، و کلاپس . نشت دارو به بافت های اطراف هنگام تزریق بسیار دردناک خواهد بود. واکنش های حساسیتی پس از چند بار تزریق دارو ممکن است بروز کند که شامل بثورات جلدی و کهیر، تغییر صدا و کلاپس خواهد بود.

موارد منع مصرف

این دارو در عیب شدید کار کلیه نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در بیمارانی که اخیراً سایرترکیبات آنتیموان را دریافت داشته و نیز در بیمارانی که الکتروکاردیوگرام آنها غیرطبیعی است، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. تزریق وریدی این دارو باید به آهستگی صورت گیرد  و در صورت بروز علائم عدم تحمل آنتیموان یا مسمومیت با آن، مصرف دارو را باید قطع کرد.
  3. از آنجا که هنگام تزریق استیبوگلوکونات سدیم احتمال بروز شوک آنافیلاکتیک وجود دارد، باید تمهیدات لازم برای مقابله با این عارضه آماده باشد.
نکات قابل توصیه
  1. تزریق عضلانی این دارو بسیار دردناک خواهد بود و تزریق وریدی آن نیز با ترومبوفلبیت همراه است. از اینرو دارو باید با کمک یک سوزن نازک در ورید تزریق شود.
  2. در صورت بروز سرفه، استفراغ یا درد در ناحیه جناغ سینه هنگام تزریق وریدی مصرف دارو را باید بلافاصله قطع کرد.
  3. در صورتی که دوره درمان کامل نشود، احتمال بازگشت بیماری وجود خواهد داشت.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان لیشمانیوز احشایی ابتدا20 mg/kg/day  (تا حداکثر 850 mg/day) برای  حداقل 20 روز مصرف می شود و تا هفته بعد از بهبودی بیماری از نظر انگل شناسی ادامه خواهد یافت (طول دوره درمان متغیراست و به وضعیت بیمار بستگی دارد). در مراحل اولیه لیشمانیوز جلدی (بدون واکنش التهابی) مقدار 1 - 3 میلی لیتر (معادل 100 - 300 میلی گرم آنتیموان) به صورت تزریق داخل ضایعه یا انفیلتراسیون مصرف می شود که در صورت نیاز، این مقدار یک یا دو بار دیگر با فواصل 1 - 2 روز تکرار می شود. در صورت نیاز به درمان سیستمیک (زخم های شدید)10 - 20 mg/kg/day  به صورت تزریقی مصرف می شود که تا چند روز بعد از بهبود بیماری از نظر بالینی وانگل شناسی ادامه خواهد یافت. در درمان لیشمانیوز جلدی-مخاطی 20 mg/kg/day در یک نوبت برای حداقل 4 هفته تزریق خواهد شدکه در صورت بروز علائم مسمومیت یا عدم پاسخگویی کافی بیماری می توان این مقدار را به10 - 15 mg/kg   هر 12 ساعت تغییر داد.

کودکان:

مقدار مصرف مانند بزرگسالان است. اما حداکثر مقدار مصرف کودکان تا 600 mg/kg  می باشد.

فرم های دارویی

Injection: (Equivalent to 100 mg Pentavalent Antimony)/ml