سوکسیمر

موارد مصرف سوکسیمر

این دارو در درمان مسمومیت با سرب، آرسنیک و جیوه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک شلات دهنده با ساختمان شیمیایی مشابه دیمرکاپرول است که با تشکیل شلاتهای محلول با فلزات سنگین عمل می نماید.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت و بطور غیر کامل پس از مصرف خوراکی جذب شده و به سرعت و بشدت متابولیزه می شود. این دارو عمدتا از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی سوکسیمر

با مصرف این دارو ممکن است اختلالات گوارشی، بثورات جلدی، افزایش ترانس آمیناز سرم، علائم شبه آنفولانزا، خواب آلودگی و سرگیجه بروز نماید.

هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و سابقه بیماری های کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

مقدار مصرف سوکسیمر

در درمان مسمومیت با سرب، از راه خوراکی 10 mg/kg یا 350 mg/m2 هر 8 ساعت به مدت 5 روز و سپس هر 12 ساعت به مدت 12 روز مصرف می شود. در صورت نیاز دوره درمان مجددا تکرار می شود (معمولا با فاصله دو هفته از دوره اول).

فرم های دارویی

Capsule: 100 mg