سوفنتانیل

موارد مصرف

سوفنتانیل یک ضد درد مخدر است که به عنوان داروی همراه و همچنین برای القای بیهوشی مصرف می شود. این دارو همچنین با تجویز داخل نخاعی و درون سخت شامه برای ایجاد بی دردی و پس از عمل جراحی بکار می رود.

فارماکوکینتیک

سوفنتانیل براحتی از سد خونی - مغزی عبور می کند. تجمع سوفنتانیل در بافت های چربی ممکن است باعث طولانی شدن اثر داروشود. متابولیسم دارو عمدتاً کبدی است. سوفنتانیل نیمه عمر سه مرحله ای دارد و نیمه عمر دفعی آن 2.7 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 1 - 1.6 دقیقه بعد از تزریق وریدی است. پیوند دارو به پروتئین های پلاسما بسیار زیاداست. دارو از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

برادیکاردی، کاهش فشار خون و ضعف تنفسی طی و بعد از عمل جراحی از عوارض شایع و مهم سوفنتانیل هستند.

هشدارها
 1. در صورت وجود عیب کار کبد، سوفنتانیل باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
 2. داروهای ضد درد مخدر باعث تشدید ضعف تنفسی می شوند.
 3. در بیماران سالخورده یا بسیار بیمار و بیماران بسیار جوان، مصرف این دارو به دلیل احتمال بروز علائم تنفسی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 4. هنگام تجویز دارو باید امکانات لازم برای کنترل علائم مسمومیت احتمالی با دارو از جمله آنتاگونیست های مواد مخدر در دسترس باشد.
 5. مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شرایط فیزیکی بیمار، مصرف همزمان سایر داروها و طول مدت احتمالی عمل جراحی تعیین شود.
 6. این دارو ممکن است باعث سختی عضلات سینه و شکم شده و در نتیجه باعث اختلال در تنفس گردد.
 7. تزریق وریدی دارو بهتر است بصورت آهسته و طی حداقل 1 - 2 دقیقه صورت گیرد.
 8. اگر چه مصرف بنزودیازپین ها ممکن است باعث بهبود بیهوشی گردد، احتمال افزایش ضعف تنفسی و یا کاهش فشار خون باید در نظر گرفته شود.
 9. مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد تحمل به اثرات دارو گردد. این دارو مانند سایر داروهای ضد درد مخدر ممکن است باعث ایجاد وابستگی و اعتیاد به دارو شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان سوفنتانیل با بنزودیازپین ها، داروهای تضعیف کننده CNS و داروهای مهار کننده آنزیم های کبدی باعث تشدید عوارض جانبی دارو هستند.

نکات قابل توصیه
 1. تا 24 ساعت پس از مصرف این دارو، در صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی، منگی یا تاری دید باید احتیاط نمود.
 2. تا 24 ساعت پس ازمصرف این دارو، از مصرف سایر فرآورده های حاوی الکل یا داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود، مگر اینکه اختصاصاً توسط پزشک تجویز شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

بعنوان داروی بیهوشی عمومی مقدار مصرف اولیه آن 0.5 - 1 mcg/kg است که در ابتدا تزریق وریدی شده و در صورت نیاز مقدار 10 - 25 mcg/kg مجدداً تزریق می گردد. مقدار مصرف متوسط آن (در جراحی های بزرگ) مقدار 2 - 5 mcg/kg است و در صورت نیاز مقدار 10 - 50 mcg/kg  مجدداً تزریق می گردد. به عنوان داروی اصلی در جراحی های بزرگ 5 - 30 mcg/kg تزریق وریدی می شود و در صورت نیاز مقدار 25 - 50 mcg/kg مجدداً تزریق می گردد.

کودکان:

بعنوان داروی اصلی بیهوشی در جراحی های قلبی - عروقی 10 - 25 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق وریدی می شود و مصرف نگهدارنده تا 25 - 50 mcg/kg است.

فرم های دارویی

Injection: 50 mcg/10 ml