تربینافین

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان کاندیدیاز جلدی ناشی از کاندیدا آلبیکنس و سایر گونه های کاندیدا، درمان کرم های حلقوی آلوده کننده بدن (تینا کورپوریس)، دست (تینا مانوم)، پا (تینا پدیس)، کشاله ران (تینا کروریس) یا ناخن (تینا گویرم) و همچنین درمان پتریازیس ورسیکالر مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو با مهار اسکوالن اپواکسیداز، باعث کاهش بیوسنتز استرول در قارچ ها می شود. این عمل موجب کاهش ارگوسترول و تجمع اسکوالن در سلول قارچ و سرانجام مرگ سلول قارچ می گردد.

فارماکوکینتیک

بعد از مصرف موضعی به طور متوسط 3.5% مقدار تجویز شده از راه ادرار و مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

قرمزی، سوزش، خارش و خشکی از عوارض جانبی این فرآورده هستند.

هشدارها
  1. قبل از مصرف، تشخیص بیماری باید به وسیله آزمایشات مستقیم میکروب یا کشت تائید گردد.
  2. فرآورده فقط برای مصرف خارجی است، مصرف خوراکی و یا تماس دارو با چشم ها، غشاءهای مخاطی و داخل واژن باید اجتناب گردد.
  3. در صورت عدم موفقیت درمان با این فرآورده، باید در تشخیص تجدید نظر کرد.
  4. مصرف دارو طی دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط فراوان انجام شود.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز حساسیت یا علائم تحریک، مصرف دارو باید قطع شده و درمان مناسب شروع شود.
  2. مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

یک لایه نازک از دارو 1 - 2 بار در روز به مدت یک هفته برای درمان تیناپدیس،1 - 2  هفته برای درمان تیناکورپوریس و کروریس و 2 هفته برای درمان کاندیدیاز جلدی و پتریازیس ورسیکالر تا بهبودی علائم بالینی استعمال می گردد.

فرم های دارویی

Cream: 1%