ایمنوگلوبولین کزاز

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

 

این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی برعلیه بیماری کزاز در افراد زخمی که زخم آنها با اسپور باکتری کزاز آلوده شده باشد، استفاده می شود. همچنین برای افراد زخمی، در صورت مشخص نبودن سابقه واکسیناسیون کزاز یا گذشت بیش از 10 سال از آخرین نوبت تزریق نیز تجویز این فرآورده توصیه شده است. مصرف همزمان این فرآورده با توکسوئیدکزاز بلامانع است.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های لیوفیلیزه (عمدتاً IgG) می باشد و از پلاسمای حاوی پادتن های خاص برعلیه Clostridium Tetani بدست می آید.

فارماکوکینتیک

پادتن کزاز دارای نیمه عمری معادل 3.5 تا 4.5 هفته می باشد. از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز درسطح مطلوب باقی خواهد ماند.

عوارض جانبی

درد و سفتی در محل تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این فرآورده می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت سابقه حساسیت ایمنوگلوبولین های انسانی و برای بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA نباید تجویز شود.

هشدارها

هنگام تزریق این دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.

تداخل های دارویی

بدلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضد کزاز، باید از تجویز واکسنهای ویروسی امتناع شود.

نکات قابل توصیه
  1. بدلیل بروز واکنش های شدید، از تزریق داخل وریدی اجتناب شود. باید از راه داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله ران یا دلتوئید تزریق گردد. به علت احتمال خطر آسیب به عصب سیاتیک نباید در عضله سرینی تزریق شود. فقط از راه داخل عضلانی استفاده شود.
  2. آزمون جلدی نباید انجام شود، زیرا تزریق داخل جلدی محلول های غلیظIgG  اغلب باعث واکنش های التهابی موضعی می شوند که ممکن است با واکنش های آلرژیک اشتباه شوند.
  3. این فرآورده باید در دمای بین 2 - 8 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری، ولی از انجماد آن جلوگیری شود.
مقدار مصرف

پیشگیری:

برای افراد با سن بیش از 7 سال 250 واحد و برای کودکان کمتر از 7 سال به ازای هر کیلوگرم وزن آنان 4 واحد مصرف شود. اگرچه می توان همان مقدار بزرگسالان را برای کودکان نیز مصرف نمود. در این کودکان، مصرف همزمان DTP یا DT با سرنگ متفاوت و در محلی دیگر باید تزریق شود. در صورت زخم های بزرگ و یا کثیف، برای بزرگسالانی که بیش از 10 سال از تزریق نوبت یادآوری Td یا توکسوئید کزاز آنها می گذرد مصرف همزمان توکسوئید اجباری است. در صورت گذشت بیش از 24 ساعت از ایجاد زخم، یا آلودگی شدید زخم و یا در سوختگی ها بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون فرد باید 500 واحد از این فرآورده را داخل عضلانی تزریق نمود.

 

درمان:

150 واحد به ازا هر کیلوگرم وزن فرد (در یک نوبت) همراه با روش های درمانی دیگر باید استفاده شود.

فرم های دارویی

Injection