توکسوئید کزاز

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی توکسوئیدها ضروری است.

این توکسوئید برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه بیماری کزاز مصرف می شود.

مکانیسم اثر

توکسوئید کزاز تولید پادتن های ضد اگزوتوکسین Clostridium tetani موجب می شود.

ایمنی زائی: در صورت تکمیل دوره مصرف مصونیت ایجاد شده برای حداقل 10 سال باقی می ماند.

عوارض جانبی

عوارض جانبی این توکسوئید قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق (که برای چند روز باقی می ماند). تب ملایم، لرز، ناخوشی، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون، سردرد، درد عضلانی، حساسیت (کهیر و خارش) و واکنش آرتوس می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء توکسوئید، سابقه هر گونه علائم نورولوژیک متعاقب تزریق این توکسوئید، هر گونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب، اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها و در هنگام شیوع پولیومیلیت، از مصرف این توکسوئید خودداری شود.

هشدارها
  1. برای کسانی که به آلومینیوم حساسیت دارند، باید از توکسوئید مایع استفاده شود.
  2. برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید از پادزهر کزاز و ترجیحاً از پادتن انسانی ضد کزاز استفاده شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این توکسوئید با ایمنوگلوبولین ضد کزاز موجب چند روز تاخیر در ظهور مصونیت فعال می شود. سایمتدین باعث افزایش پاسخ های حساسیت تاخیری نسبت به آزمون های جلدی می گردد.

نکات قابل توصیه

با وجود احتمال کاهش پاسخ ایمنی در بیماران مبتلا به عفونت HIV (با علامت یا بدون علامت)، مصرف این فرآورده برای ایمن سازی توصیه می شود.

مقدار مصرف

واکسیناسیون اولیه:

این توکسوئید باید در دو نوبت و هر نوبت 0.5 میلی لیتر (داخل عضلانی) به فاصله 4 - 8 هفته و یک نوبت اضافی 6 - 12 ماه بعد تزریق شود. نوبت یادآوری هر 10 سال یک بار 0.5 میلی لیتر می باشد. هر گاه ایمن سازی در اولین سال زندگی شروع شود، سه نوبت به فواصل 4 - 8 هفته و نوبت چهارم 6 - 12 هفته بعد از نوبت سوم باید تجویز شود.

 

برای پروفیلاکسی در درمان زخم:

اگر فرد واکسینه شده و یا از آخرین نوبت یادآوری بیش از 10 سال نمی گذرد، نیازی به درمان پروفیلاکتیک ندارد. در غیر این صورت در مورد زخم کوچک و تمیز تزریق یک نوبت یادآوری توکسوئید ضروری است و در مورد زخم های دیگر ایمنوگلوبولین کزاز نیز باید تزریق شود. چنانچه فرد واکسینه نشده یا با سابقه واکسیناسیون ناقص می باشد، یک دوره کامل واکسیناسیون با توکسوئید توصیه می شود. در چنین افرادی برای زخم های بزرگ یا کثیف، علاوه بر واکسیناسیون، تزریق ایمنوگلوبولین کزاز نیز توصیه می شود.

فرم های دارویی

 Injection