دی اکسید تیتانیوم

موارد مصرف

این فرآورده برای پیشگیری از آفتاب سوختگی بکار می رود.

مکانیسم اثر

این فرآورده با ایجاد یک مانع فیزیکی و انعکاس، انتشار، جذب و مهار اشعه ماوراء بنفش، نفوذ این اشعه را از طریق اپیدرم به حداقل می رساند.

عوارض جانبی

خشکی، سوزش و سخت شدن پوست، درماتیت تماسی آلرژیک و فتوآلرژیک، فولیکولیت، تحریک پوستی و جوش پوستی از عوارض جانبی این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید برای کودکان با سن کمتر از 6 ماه مصرف شود.

هشدارها
  1. مصرف این دارو ممکن است باعث وخیم تر شدن بیماری های فتودرماتوز، درماتیت، لوپوس اریتماتوز، فیتوفتودرماتوز، گزرودرمای پیگمانتازوم، هرپس لبیالیس ولیکن روبوپلانوس می شود. لذا قبل از مصرف باید آزمون جلدی انجام شود.
  2. این دارو در صورت سابقه حساسیت به فرآورده های محافظ آفتاب، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. این دارو برای مصرف خارجی است و از تماس فرآورده با چشم ها باید اجتناب گردد.
  4. در صورت تحریک جلدی، مصرف دارو باید قطع شود.
نکات قابل توصیه
  1. علاوه بر استعمال فرآورده، از تماس با نور خورشید، از ساعت 10 تا 2 بعد از ظهر باید پرهیز شود.
  1. SPF این دارو 15 بوده و قادر به جذب اشعه UVB به میزان بیشتر از 92% می باشد.
  2. این فرآورده حاوی الکل می باشد. لذا از مجاورت یا مصرف فرآورده در کنار آتش باید جلوگیری شود.
  3. قبل از مصرف، فرآورده را باید به شدت تکان داد.
مقدار مصرف

نیم ساعت قبل از تماس با نورخورشید، فرآورده باید به طور یکنواحت و به میزان کافی به همه سطوح پوست که در معرض نور خورشید قرار می گیرند، مالیده شود. در صورت نیاز هر 1 - 2 ساعت می توان دارو را مجدداً مصرف نمود.

فرم های دارویی

Lotion: (Titanium Dioxide 3.6% + Zinc Oxide 14%)