توبرامایسین

موارد مصرف

توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی موثرتراست. توبرامایسین در سپتیسمی و سپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونتهای CNS، عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می شود.

عوارض جانبی

آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیت برگشت پذیر کلیه، بندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت و کولیت پسودوممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. فاصله بین دفعات مصر ف دارو در بیماران مبتلا به کار کلیه باید افزایش داده شود.
  2. مصرف این دارو در بیماران سالخورده یا مبتلا به پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  3. از مصرف طولانی مدت این دارو باید خودداری کرد.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با سفالوسپورین ها (به ویژه سفالوتین)، آمفوتریسین، سیکلوسپورین و داروهای سیتوتوکسیک، خطر بروز مسمومیت کلیوی (و احتمالاً مسمومیت گوشی) افزایش می یابد.

مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با نئوستیگمین و پیریدوستیگمین، اثر این داروهای کولینرژیک را کاهش می دهد.

مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با داروهای مسدد عصب - عضله ممکن است موجب ضعف بیشتر عضلات اسکلتی، ضعف تنفس و حتی آپنه شود.

خطر بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر گروه لوپ ممکن است افزایش یابد.

از مصرف همزمان این داروها با کاپرئومایسین باید خودداری کرد، زیرا خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی و انسداد عصب - عضله ممکن است افزایش یابد.

در مورد تداخل آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر بالقوه سمی برای گوش به تک نگار کلی این داروها مراجعه شود.

نکات قابل توصیه
  1. از آنجا که احتمال تشکیل کمپلکس بین توبرامایسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمی شود.
  2. تزریق زیرجلدی توبرامایسین بدلیل دردناک بودن، توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو از راه تزریق عضلانی، تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون 3 mg/kg/day در مقادیر منقسم و در فواصل 8 ساعت می باشد. درعفونت های شدید، تا 5 mg/kg/day در مقادیر منقسم هر 6 - 8 ساعت مصرف می شود که بر اساس شرایط بالینی بیمار باید کاهش داده شود.

کودکان:

در نوزادان با سن تا یک هفته به مقدار 2 mg/kg هر 12 ساعت و در نوزادان با سن بیش از یک هفته و کودکان 2 – 2.5 mg/kg  هر 8 ساعت تزریق عضلانی، تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون زیر جلدی می شود.

 

فرم های دارویی

Injection: 20 mg/2ml, 80 mg/2ml (as Sulfate)