تولنفتات

موارد مصرف

تولنفتات برای درمان کچلی سر، بدن، کشاله ران، دست ها و پاها ناشی از گونه های تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون به کار می رود. به علاوه از این دارو برای درمان تینا ورسیکالر ناشی از مالاسزیافورفور نیز استفاده می شود، لیکن در برابر گونه های کاندیدا یا باکتری ها موثر نمی باشد.

مکانیسم اثر

احتمالاً با ایجاد تغییر شکل در رشته های میسلیوم، موجب توقف رشد میسلیوم در قارچ های حساس می شود.

عوارض جانبی

عوارضی همچون التهاب، خارش و درماتیت تماسی پوست و همچنین حساسیت بیش از حد پوستی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. مصرف این دارو در کودکان کمتر از دو سال توصیه نمی شود.
  2. در صورت بروز التهاب، آلرژی یا حساسیت بیش از حد در طول درمان، مصرف دارو باید قطع گردد.
نکات قابل توصیه
  1. از تماس دارو با چشم ها باید خودداری گردد.
  2. دوره درمان با این دارو باید کامل گردد.
  3. چنانچه استعمال یک نوبت دارو فراموش گردید، بمحض بیاد آوردن، آن نوبت باید استعمال گردد، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد.
  4. قبل از مصرف دارو، موضع تحت درمان باید به خوبی شسته و خشک شود.
  5. در صورت عدم مشاهده نشانه های پیشرفت درمان طی چهار هفته، باید به پزشک مراجعه شود.
  6. مصرف دارو در بیماران با سن کمتر از 12 سال باید تحت نظر بالغین انجام شود.
مقدار مصرف

دارو معمولاً دو بار در روز برای مدت 2 - 6 هفته مصرف می شود. با وجود این، ممکن است تکرار درمان به ویژه اگر پوست ضخیم شده باشد، ضروری باشد. برای کاهش احتمال عود مجدد بیماری درمان با تولنفتات باید تا دو هفته پس از برطرف شدن علایم ادامه یابد.

فرم های دارویی

Cream: 1%

Topical Solution: 1%