تریامسینولون

موارد مصرف

تريامسينولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك و در جهت سركوب كردن سيستم ايمني استفاده مي شود. تريامسينولون در هيپرپلازي مادرزادي آدرنال، ادم مغزي و بيماري هاي روماتيسمي نيز موثر است.

مکانیسم اثر

كمپلكس دارو - گيرنده با اتصال به DNA موجب تحريك روند رونويسي mRNA و بدنبال آن ساخت آنزيم هاي مسئول اثرات سيستميك كورتيكواستروئيدها مي گردد. كورتيكواستروئيدها با جلوگيري از تجمع سلول هاي التهابي در ناحيه التهاب، مهار فاگوسيتوز و آزاد شدن آنزيم هاي مسئول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه هاي شيميائي التهاب، اثرات ضد التهابي خود را اعمال مي كند.

فارماکوکینتیک

نيمه عمر دارو حدود 2 - 3 ساعت مي باشد. بطور عمده در كبد و مقاديري نيز در كليه و بافت ها به متابوليت هاي غيرفعال تبديل مي شود. متابوليت ها از طريق كليه دفع مي شوند.

عوارض جانبی

درمان دراز مدت با تريامسينولون بيمار را از جهت ابتلا به بيماري هاي عفوني مستعد مي كند و از طرفي علائم عفونت نيز پنهان مي شود. كاهش و يا تاري ديد، تكرر ادرار و پرنوشي به دنبال مصرف دارو نياز به توجه پزشكي دارند. در استفاده دراز مدت دارو، قرحه گوارشي، علائم شبه كوشينگ، آكنه، درد در ناحيه سريني و افزايش فشار خون محتمل مي باشد.

موارد منع مصرف

در پيشگيري از سندرم زجر تنفسي نوزادن، در صورت وجود آمنيونيت،عفونت يا تب،عفونت با هرپس، عدم كفايت جفت يا پارگي زودرس غشا منع مصرف دارد.

هشدارها
  1. مقدار مصرف دارو بايستي دقيقاً توسط پزشك تعيين شود.
  2. استفاده طولاني مدت دارو در بچه ها مي تواند منجر به مهار رشد شود.
  3. به دليل وارد شدن در شير بخصوص هنگام مصرف مقادير زياد، مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي شود.
  4. به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمون هاي بررسي علمكرد محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - غده فوق كليوي دچار اختلال شود.
  5. ميزان مصرف دارو در بچه ها بايستي بر اساس ميلي گرم دارو به ازاء سطح بدن كودك تعيين شود.
  6. مقادير زياد تريامسينولون به احتمال زياد ميوپاتي پروگزيمال ايجاد نموده و لذا از درمان هاي مزمن با اين دارو بهتر است پرهيز گردد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان تريامسينولون با آمينوگلوتتمايد، آمفوتريسين B، مهار كننده هاي آنزيم كربنيك انيدراز، آنتي اسيدها، داروهاي ضد ديابت، انسولين، گليكوزيدهاي ديژيتالي، مكمل هاي پتاسيم، ريتودرين و سوماتروپين و واكسن هاي حاوي ويروس هاي زنده توصيه نمي شود.

نکات قابل توصیه
  1. از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از استفاده طولاني مدت (بيش از 3 هفته) اجتناب شود.
  2. در طول درمان، مصرف سديم بايستي محدود شده و مصرف مكمل هاي حاوي پتاسيم توصيه مي شود.
  3. معاينات چشم پزشكي در طول درمان دراز مدت، به طور مرتب بايد انجام گيرد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به صورت داخل مفصلي يا تزريق در غلاف تاندوني به ميزان 2.5 - 15 ميلي گرم و به صورت تزريق زير پوستي يا داخل ضايع هاي تا 1 ميلي گرم در هر ناحيه تزريق استفاده مي شود. در صورت نياز اين ميزان مي تواند بعد از يك هفته يا كمتر تكرار شود. به صورت داخل عضلاني 40 تا 80 ميلي گرم استفاده شده و در صورت لزوم اين مقدار مي تواند بعد از 4 هفته تكرار شود.

 

كودكان:

در كودكان 6 تا 12 سال داخل مفصل يا غلاف تاندوني به ميزان 2.5 - 15 ميلي گرم تزريق شده كه در صورت لزوم مي تواند تكرار شود. به صورت داخل عضلاني 40 ميلي گرم استفاده و در صورت لزوم در فواصل 4 هفته اي تكرار مي شود. حداكثر مقدار تجويز به صورت مقدار واحد 100 ميلي گرم مي باشد.

فرم های دارویی

Injection: 40 mg/ml