تریکلابندازول

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

تریکلابندازول یک داروی ضد کرم است که در درمان فاسیولیازیس به کار می رود.

مقدار مصرف

مقدار مصرف 10 mg/kg به صورت مقدار واحد پس از غذا مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet : 250 mg