تری فلوریدین

موارد مصرف

تری فلوریدین در درمان التهاب بافت پوششی ملتحمه از نوع اولیه و نیز التهاب عودکننده بافت پوششی قرنیه و ملتحمه ناشی از ویروس تبخال به کار می رود. این دارو ممکن است نزد نوع 1 و 2 بیمارانی که به درمان با آیدوکسوریدین یا ویدارابین پاسخ نمی دهند یا دچار سمیت چشمی یا حساسیت بیش از حد به آیدوکسوریدین می شوند، مفید باشد.

مکانیسم اثر

این دارو با نفوذ به ساختمان DNA ویروس و مهارکردن آنزیم های تیمیدیلیک فسفریلاز و DNA پلیمراز، بجای تیمدین در DNA ویروسی مشارکت می نماید و در نتیجه موجب ساخت DNA معیوب ویروس می گردد. تریفلوریدین به داخل DNA پستانداران نیز مشارکت می نماید.

فارماکوکینتیک

به دنبال مصرف موضعی در بافت قرنیه، عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه ملتهب نفوذ می کند و نیمه عمر آن حدود 12 - 18 دقیقه می باشد.

عوارض جانبی

احساس ناراحتی در چشم و التهاب پلک ها از عوارض دارو می باشد.

هشدارها
  1. دوره درمان نباید بیش از 21 روز و یا 3 - 5 روز بعد از بهبودی کامل، ادامه یابد.
  2. در صورت مصرف همزمان کورتیکواستروئیدها با این دارو، مصرف تری فلوریدین باید چند روز پس از قطع مصرف استروئید ادامه یابد.
  3. در صورت قطع مصرف قبل از بهبودی کامل، احتمال عود التهاب قرنیه وجود دارد.
نکات قابل توصیه
  1. دارو در فواصل کمتر یا برای مدت طولانی تر از مقادیر تجویز شده، نباید مصرف شود.
  2. دوره درمان باید کامل شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان و کودکان 6 سال به بالا:

یک قطره هر دو ساعت هنگام بیداری در چشم چکانده می شود. درمان باید تا هنگام اپی تلیزاسیون مجدد کامل قرنیه ادامه یابد. مقدار دارو را می توان به یک قطره هر 4 ساعت (حداقل روزانه 5 قطره) برای هفته بعد کاهش داد.

فرم های دارویی

Ophthalmic Drops: 1%