تری متافان

موارد مصرف

این دارو از طریق انفوزیون آهسته وریدی جهت ایجاد کاهش کنترل شده فشار خون حین عمل جراحی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو انتقال ایمپالس های عصبی در گانگلیون های سمپاتیک و پاراسمپاتیک را مهار می کند. انسداد سمپاتیک سبب گشاد شدن عروق محیطی می شود. این دارو همچنین دارای یک اثر مستقیم گشاد کنندگی عروق بر روی عروق خونی محیطی نیز می باشد.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت عمل نموده و اثر کاهنده فشار خون این دارو به مدت 10 - 15 دقیقه باقیمی ماند.

عوارض جانبی

یبوست و کاهش شدید فشار خون، فلج ایلئوم، احتباس ادرار، سیکلوپلژی، گشاد شدن مردمک چشم، تاکی کاردی، ایجاد آنژین و اختلالات گوارشی مانند تهوع، بی اشتهایی، استفراغ، کاهش فشار خون وضعیتی و ایست تنفسی با انفوزیون دارو با سرعت بیش از  mg/min 50 با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به asphyxia، بی کفایتی ریوی، آنمی تصحیح نشده، شوک یا کاهش حجم خون، تصلب شرائین شدید، بیماری شدید ایسکمیک قلب، تنگی دریچه پیلور و بارداری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. فشار خون بیمار در طول مصرف دارو باید بدقت کنترل شود (قبل از بستن برش جراحی، فشار خون باید افزایش یابد).
  2. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی، بیماری دژنراتیو CNS، بیماری آدیسون، هیپرپلازی پروستات، گلوکوم، بی کفایتی عروق کرونر یا عروق مغزی و دیابت، بیماران مسن و ناتوان و سابقه آلرژی.
تداخل های دارویی

در بیمارانی که سایر داروهای کاهنده فشار خون، داروهای تضعیف کننده فعالیت عضله قلب، شل کننده های عضلانی و ضد التهاب غیر استروئیدی یا کورتیکواستروئیدی مصرف می کنند، مصرف این دارو باید یا احتیاط صورت گیرد.

مقدار مصرف

از طریق انفوزیون آهسته وریدی محلول حاوی  mg/mL 1 مصرف می شود. انفوزیون با سرعت  mg/mL 3 - 4 شروع و سپس بر اساس پاسخ بیمار، سرعت انفوزیون تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 500 mg/10 mL