تری متوپریم

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادراری و برونشیت حاد و مزمن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

تری متوپریم یک مهارکننده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز است و از این طریق مانع بیوسنتز برخی از آمینو اسیدها و نوکلئوتیدهای ضروری برای باکتری و در نتیجه توقف رشد باکتری می شود.

فارماکوکینتیک

تری متوپریم به سرعت و تقریباً به طور کامل از راه مجرای گوارشی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 1 - 4 ساعت پس از مصرف خوراکی به اوج خود می رسد. این دارو به طور وسیع در بدن انتشار می یابد. نیمه عمر آن 8 - 11 ساعت است که در کودکان کوتاه تر و در صورت عیب کار کلیه طولانی تر خواهد شد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

اختلالات گوارشی (تهوع، استفراغ)، بثورات جلدی، خارش، افزایش پتاسیم خون، کاهش هماتوپوئز، واکنش های حساسیت به نور، واکنش های حساسیت مفرط (آنژیوادم و آنافیلاکسی) و مننژیت آسپتیک گزارش شده اند.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلای بیمار به نارسایی شدید کلیه، دارای سابقه حساسیت به این دارو و دیسکرازی خونی این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت بروز واکنش های حساسیت مفرط یا بروز بثورات جلدی مصرف این دارو باید قطع شود.
  2. در صورت عیب کار کلیه یا کبد، بیماران مبتلا به کمبود فولات و پورفیری، مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  3. در طول درمان با این دارو انجام آزمون های خونی توصیه می شود.
  4. در بیماران سالخورده کاهش مقدار مصرف ضروری است.
تداخل های دارویی

این دارو غلظت سرمی برخی از داروها مانند دیگوکسین، فنی توئین، پروکائین آمید را افزایش می دهد.

مصرف همزمان تری متوپریم (یا کوتریموکسازول) با داروهای سمی برای کلیه بویژه سیکلوسپورین خطر بروز مسمومیت کلیه را افزایش می دهد.

مصرف همزمان این دارو با متوترکسات و پیریمتامین که خود مهارکننده فولات ردوکتاز هستند، خطر بروز کم خونی مگالوبلاستیک را افزایش می دهد.

مصرف همزمان سایر داروهای تضعیف کننده مغز استخوان با این دارو ممکن است باعث کاهش بیشتر فعالیت مغز استخوان شود.

نکات قابل توصیه

در صورت بروز بثورات جلدی یا سایر علائم واکنش های حساسیت به دارو، مصرف آن باید قطع شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

از راه خوراکی در درمان عفونت های حاد 200 میلی گرم هر 12 ساعت و در درمان عفونت های مزمن یا پیشگیری از بروز عفونت 100 میلی گرم در شب مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با سن 6 هفته تا 5 ماه، مقدار 25 میلی گرم، در کودکان با سن 6 ماه تا 5 سال،  50میلی گرم، و در کودکان با سن 6 - 12 سال، 100 میلی گرم مصرف می شود که این مقدار در درمان عفونت های مزمن یا پیشگیری از بروز عفونت  1 - 2 mg/kg  در شب می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg