تریپل سولفا

موارد مصرف

تریپل سولفا به عنوان ضدعفونی کننده دستگاه تناسلی زنان مصرف می شود.

مکانیسم اثر

سولفونامیدها داروهای ضدعفونی کننده باکتریواستاتیک با طیف اثر گسترده هستند که به طور رقابتی آنزیم دی هیدروپتروات سنتتاز باکتریایی را مهار می کنند. این عمل باعث مهار ساخت اسید فولیک می شود.

فارماکوکینتیک

سولفونامیدهای موجود در فرآورده از طریق مخاط دستگاه واژینال جذب می شوند.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی به دارو (خارش، قرمزی پوست، التهاب یا تحریکی که قبل از درمان وجود نداشته است) با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها

در صورت وجود کمبود G6PD، عیب کارکبد،عیب کار کلیه، و یا پورفیری این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان باید کامل شود، حتی اگر ادامه درمان با زمان قاعدگی همراه باشد.
  2. رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر تازه شسته شده، استفاده از لباس زیرنخی به جای پلاستیکی و استفاده مرتب از حمام و دوش های واژینال بهداشتی برای درمان کامل ضروری است.
مقدار مصرف

مقدار یک اپلیکاتور (تقریبا 4 - 5) از کرم واژینال دو بار در روز استعمال می شود. مقدار مصرف را می توان به نصف تا یک چهارم اپلیکاتور دو بار در روز کاهش داد. در مورد قرص واژینال یک قرص دو بار در روز به هنگام خواب و بیدار شدن به مدت 10 روز مصرف می شود که مقدار مصرف را در صورت نیاز می توان تکرار کرد.

فرم های دارویی

Vaginal Tablet: (Sulfathiazole 172.5 mg + Sulfacetamide 143.75 mg + Sulfabenzamide 184 mg)

Vaginal Cream: (Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide 2.86% + Sulfabenzamide 3.7%)