تریپتورلین

موارد مصرف

این دارو برای درمان علامتی کارسینومای پیشرفته پروستات استفاده می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک آنالوگ صناعی LHRH می باشد. استفاده طولانی مدت اشکال آهسته رهش تریپتورلین ابتدا منجر به افزایش سطوح LH و FSHمی شود و متعاقباً مقادیر آنها را کاهش می دهد. در آقایان، آزادسازی LH و FSH منجر به افزایش موقتی غلظت تستوسترون می شود. اما تجویز ماهیانه تریپتورلین در درمان کارسینوم پروستات منجر به کاهش ترشح FSH و LH و در نتیجه کاهش غلظت تستوسترون می شود.

فارماکوکینتیک

حجم ظاهری توزیع دارو بعد از تجویز داخل وریدی 0.5 mg از دارو در مردان سالم 30-33 لیتر است. مکانیسم متابولیسم دارو ناشناخته می باشد. %42 از دارو به صورت دست نخورده از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

افزایش موقتی در سطوح تستوسترون در ابتدای دارو درمانی ممکن است منجر به تشدید علائم شود که تا انتهای هفته دوم درمان، سطح تستوسترون به حد طبیعی باز می گردد. مواردی از  Compressionطناب نخاعی که منجر به فلج (با یا بدون عوارض کشنده) می شود، گزارش شده است. مواردی از آنژیوادم و شوک آنافیلاکتیک نیز گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود حساسیت مفرط به تریپتورلین،LHRH  یا سایر آگونیست های آن، انسداد در دستگاه ادراری یا ضایعات Vertebral متاستاتیک نباید مصرف شود.

تداخل های دارویی

داروهای افزایش دهنده پرولاکتین خون، نباید همزمان با تریپتورلین تجویز شوند.

نکات قابل توصیه

 در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، آن نوبت باید در اسرع وقت مصرف شود.

مقدار مصرف

این دارو از راه داخل عضلانی به میزان 3.75 میلی گرم یک بار در ماه استفاده می شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 3.75 mg