تروپیکامید

موارد مصرف

تروپیکامید به منظور گشاد کردن مردمک چشم و فلج عضله جسم مژگانی در روش های تشخیصی چشم پزشکی از جمله اندازه گیری میزان خطای انکساری و معاینه انتهای چشم و گشاد کردن مردمک چشم قبل و بعد از اعمال جراحی استفاده می شود و دارای طول اثر کوتاه می باشد.

مکانیسم اثر

تروپیکامید یک داروی آنتی کولینرژیک است که با مهار گیرنده های موسکارینی در عضلات شعاعی عنبیه و عضله جسم مژگانی به ترتیب باعث گشاد شدن مردمک چشم و ایجاد فلج عضله جسم مژگانی می گردد.

فارماکوکینتیک

حداکثر اثر دارو در گشاد کردن مردمک چشم بعد از 20 - 40 دقیقه و حداکثر فلج عضله جسم مژگانی بعد از 20 – 35 دقیقه مشاهده می شود. گشادی مردمک چشم به مدت 6 - 7 ساعت و فلج عضله جسم مژگانی به مدت 2 - 6 ساعت ادامه می یابد.

عوارض جانبی

واکنش های روانی، اختلالات رفتاری در کو دکان، خواب آلودگی و سردرد از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در گلوکوم با زاویه بسته یا استعداد ابتلا به آن و در کودکان مبتلا به صدمات مغزی یا فلج اسپاسمی و سندرم داون نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. دارو ممکن است با عث تاری دید و افزایش حساسیت چشم به نور شود، لذا تا زمان و ضوح دید، از رانندگی باید اجتناب شود.
  2. برای ممانعت از رسیدن نور UV به چشم یا محافظت چشم ها در برابر نور خورشید، از عینک های آفتابی باید استفاده شود.
نکات قابل توصیه
  1. این دارو باعث تاری دید و افزایش حساسیت چشم به نور می گردد. در صورت تداوم این عوارض به مدت بیش از 24 ساعت، مصرف دارو باید قطع و به پزشک مراجعه شود.
  2. به دلیل ایجاد تاری دید، از انجام فعالیت های بالقوه خطرناک نظیر رانندگی باید خودداری شود.
  3. احتمال بروز سوزش موقت چشم وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان فلج کننده تطابق برای اندازه گیری خطاهای انکساری، یک قطره از محلول یک درصد بر روی ملتحمه چکانده می شود و 5 دقیقه بعد مصرف دارو تکرار می گردد. برای معاینه انتهای چشم، یک قطره از محلول 0.5 درصد، 15 - 20 دقیقه پیش از معاینه بر روی ملتحمه چکانده می شود.

 

کودکان:

به عنوان فلج کننده تطابق برای اندازه گیری خطاهای انکساری در کودکان، یک قطره از محلول 0.5 درصد بر روی ملتحمه چکانده می شود و 5 دقیقه بعد مصرف دارو تکرار می گردد.

فرم های دارویی

Ophthalmic Drops: 0.5%, 1%